Giá điện một giá: Bình mới, rượu mới và… thêm cồn!

Trước đề xuất giá điện một giá, nhiều người nói đây là chiêu bình mới rượu cũ. Nhận xét này không đúng với bản chất của giá điện một giá, vì giá điện một giá suy cho cùng, là sự khéo léo tăng giá điện, chỉ có điều là… không toàn phần.

Với giá tiền từ 2.703 đồng/ kWh đến 2.889 đồng/ kWh, chưa tính VAT, sẽ tương đương với giá tiền mà người tiêu thụ từ bậc 5 trở lên phải trả theo 6 bậc được tính từ tháng 3/2019. Giá điện bậc 5 là từ 301 kWh.

Giờ tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy bình mới, rượu mới và thêm cồn như thế nào!

Ví dụ bạn dùng hết 200 kWh, tương đương bậc 3. Số tiền bạn phải trả là 200 x 2.014 = 402.800 đồng, thêm 10% VAT là 443.080 đồng.

Nếu theo điện một giá, lấy mức thấp nhất là 2.703 đồng/ kWh. Thì số tiền phải trả là 200 x 2.703 = 540.600 đồng, thêm 10% VAT nữa là 594.660 đồng.

Như vậy, khi áp dụng giá điện một giá, cùng 200 kWh tiêu thụ, nhưng phải trả thêm ít nhất 151.580 đồng.

Với những người dùng bậc 1, bậc 2, việc trả “chênh lệch” còn nhiều hơn!

Lại có người cho rằng bản chất của điện một giá vẫn giúp giữ vững ổn tổng thu của EVN. Điều này không chính xác, mà ngược lại, còn giúp tổng thu của EVN tăng hơn.

Như khi sáng tôi chỉ ra, theo số liệu của EVN hồi tháng 4/2019, có đến gần 86,4% khách hàng của EVN sử dụng điện từ bậc 4 trở xuống.

Thậm chí là tăng rất nhiều.

Giờ thì bạn hiểu với giá điện một giá, là bình cũ, rượu mới và thêm cả cồn rồi chứ! Cồn rất có hại cho sức khỏe!

Lê Xuân Thọ

Từ khóa:
Bài viết liên quan