Giật mình tổng doanh thu của bộ SGK Cánh Diều: 2.397.000.000.000 vnđ

HAI NGÀN BA TRĂM CHÍN MƯƠI BẢY TỶ ĐỒNG. (Viết bằng chữ)

Viết bằng số: 2.397.000.000.000 vnđ

Đó là tổng doanh thu của bộ Sách Giáo Khoa Cánh Diều, phát hành 3 triệu bản, giá bán tận tay Phụ huynh học sinh là 799 ngàn/ bộ. Cánh Diều chỉ là 1 trong 5 bộ SGK được lưu hành.

Chọn dạy sách nào tuỳ địa phương. Địa phương ĐƯỢC CHO LÀ lấy ý kiến phụ huynh. Haha xin lỗi là chả có phụ huynh nào được trưng cầu hết. Mà trưng cầu mấy chục triệu phụ huynh có mà loạn.

Ban chấp hành hội phụ huynh quyết hết. Và chưa chắc Ban chấp hành hội phụ huynh đã đọc qua sách.

Xã hội hoá SGK chẳng qua đẻ ra miếng bánh tạm gọi không độc quyền. Ngần ấy NGHÌN TỶ mỗi năm học, mấy ông Biên soạn sách còn đánh nhau dài dài. Năm nay đánh, năm sau lại đánh. Đánh, đánh nữa, đánh mãi.

Nói thẳng ra “Vì tương lai con em chúng ta, kệ cha tương lai con em chúng nó” nên những kẻ BUÔN sách họ không quan tâm con các vị học gì đâu. Họ chỉ quan tâm các vị MUA gì thôi.

Không CÁNH DIỀU thì CÁNH CHIM, CÁNH BƯỚM gì cũng toang hoác cả thôi mà. Vì tiền cả thôi.

Nhà báo Hà Quang Minh

Bài viết liên quan