[GÓC NHÌN] Năm 2021, Trung Quốc chuyển sáng “làm rung chuyển các nước láng giềng” và “lưu thông nội bộ” để kích thích kinh tế toàn cầu

Sau đại dịch COVID-19, mối quan hệ giữa Trung Quốc và thế giới sẽ thay đổi vào năm 2021. Đó không phải là sự hội nhập của Trung Quốc với thế giới, mà là Trung Quốc xây dựng một “cấu trúc thị trường” mới với sự hội nhập kinh tế nội tại của chính mình, từ đó tác động đến nền kinh tế thế giới.

Vào tháng 05/2020, cuộc họp Thường vụ Bộ Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Trung Quốc lần đầu tiên đề xuất khái niệm “xây dựng mô hình phát triển mới, lấy tuần hoàn lớn trong nước làm chủ thể, tuần hoàn kép trong nước và quốc tế thúc đẩy lẫn nhau”. Những khai niệm vĩ mô có vẻ siêu hình này thực ra đều chỉ ra rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ có những thay đổi lớn sau năm 2021.

Mô hình kinh tế ban đầu của Trung Quốc dựa vào vốn quốc tế, thị trường quốc tế và dựa vào xuất khẩu sẽ chuyển sang nền kinh tế nội địa. Thông qua việc điều chỉnh dòng cung vốn trên thị trường tài chính và vốn; thông qua điều chỉnh cơ cấu cung ứng của các ngành và sản phẩm; quản lý cung cầu hình thành nên một thị trường khổng lồ ở Trung Quốc. Chu kỳ vốn và chuỗi ngành công nghiệp sẽ tạo thành một “chu kỳ nội bộ” của nền kinh tế Trung Quốc.

Cụ thể hơn, ở Trung Quốc, các ngành công nghiệp phụ thuộc vào thị trường nước ngoài và vốn từ nước ngoài sẽ buộc phải chuyển đổi. Hiện tại, nền kinh tế Trung Quốc đang nỗ lực vượt qua những ách tắc và khó khăn của sản xuất, phân phối, lưu thông và tiêu dùng trong nước. Thông qua “đơn giản hóa, tăng cường phân cấp, phân quyền về thủ tục hành chính”, tiêu chuẩn hóa mở cửa thị trường tài chính và chứng khoán, đầu tư mạnh vào ngành công nghệ, ứng dụng big-data Internet và các phương tiện công nghệ khác, thị trường nội địa phân tán của Trung Quốc sẽ được tích hợp thành một thể thống nhất để kích thích tiêu dùng, tăng cường đầu tư. Sau đó, thị trường nội địa sẽ được kết nối hiệu quả hơn với thị trường thế giới, tạo đòn bẩy cho nền kinh tế thế giới và hình thành giá thị trường, đảm bảo chuỗi công nghiệp và định giá doanh nghiệp cao hơn cho Trung Quốc.

Khi năng lực sản xuất khổng lồ cùng một thị trường quy mô khổng lồ, với dân số 1,4 tỷ người, của Trung Quốc quyết định chuyển hướng, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý trên toàn cầu. Trung Quốc có cụm chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh duy nhất trên thế giới, đủ năng lực R&D và một thị trường rộng lớn vượt qua ngành công nghiệp sản xuất và Internet ở Hoa Kỳ, cũng như các nền kinh tế phát triển như châu Âu, Mỹ và Nhật Bản. Một khi những cụm công nghiệp này được tích hợp, họ sẽ bắt đầu tiếp thị ra nước ngoài. Sự mở rộng này chắc chắn sẽ thay đổi mô hình của nền kinh tế thế giới trước đây.

Hiện nay, Trung Quốc đã bắt đầu hội nhập thị trường Đông Nam Á, Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng thời ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), hình thành một khu vực mậu dịch tự do mới và các quy tắc thương mại quốc tế lấy Trung Quốc làm trung tâm. Vào cuối năm 2020, các cuộc đàm phán về hiệp định đầu tư Trung Quốc-EU cũng đã hoàn tất, và lợi thế công nghiệp của Trung Quốc sẽ được kết hợp hơn nữa với lợi thế công nghệ và tài chính của châu Âu. Ngành công nghệ cao cấp của Trung Quốc, đổi mới Internet, công nghiệp năng lượng mới, công nghiệp bảo vệ môi trường xanh, y tế và sức khỏe, sản xuất truyền thống sẽ phát triển nhanh chóng trên cơ sở hình thành thị trường nội địa rộng lớn, cũng như bắt đầu bùng nổ theo “Vành đai và Con đường” và RCEP, làm rung chuyển các nước láng giềng. Các khu thương mại, hợp tác Trung Quốc-EU và các con đường khác mở rộng ra bên ngoài húc đẩy cạnh tranh quốc tế, và tham gia cạnh tranh trên thị trường vốn quốc tế.

Các công ty Trung Quốc sẽ sử dụng thị trường nội địa thống nhất của Trung Quốc để thúc đẩy thị trường quốc tế, tăng cường mở cửa, thiết lập hệ thống thương mại và có được quyền định giá; hình thành chuỗi cung ứng toàn cầu và cơ chế thương lượng dựa trên nhu cầu của Trung Quốc, cũng như cơ chế thanh toán tài chính. Điều này sẽ không chỉ làm giảm chi phí nhập khẩu và đảm bảo an toàn cho chuỗi công nghiệp của Trung Quốc, mà còn đặt nền tảng cho việc hình thành một trật tự kinh tế toàn cầu mới và hợp lý hơn.

Dịch từ báo Trung Quốc (www.dwnews.com)

DMCA.com Protection Status