Hà Nội giao khách sạn 9 tầng trên đất vàng cho doanh nghiệp với gia 0 đồng

Chỉ với vài văn bản lắt léo, tài sản Nhà nước là khách sạn Bàn Cờ cao 9 tầng trên đường Nguyễn Thái Học (Hà Nội) đã được các cá nhân có trách nhiệm “hô biến” sang tay doanh nghiệp với giá…0 đồng.

Quy định một đằng, thực hiện một nẻo

Cơ sở nhà, đất số 87 Nguyễn Thái Học (phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP. Hà Nội) có diện tích 451,1m2, trước đây do Công ty Dịch vụ du lịch Ba Đình (nay là Công ty Ăn uống dịch vụ du lịch Ba Đình – Công ty Ba Đình) quản lý, sử dụng.

Năm 1992, Công ty Ba Đình liên doanh với Công ty Vật tư Quận 3, TP. Hồ Chí Minh (sau đổi thành Công ty Thương mại Vật tư Quận 3) để đầu tư xây dựng khách sạn Bàn Cờ cao 9 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng là 2.921m2. Nguồn vốn xây dựng khách sạn do Công ty Vật tư Quận 3 vay của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Hồ sơ thể hiện, Công ty Vật tư Quận 3 được quyền quản lý, khai thác tài sản là khách sạn Bàn Cờ trong thời gian là 18 năm (đến hết ngày 31/12/2012). Sau 18 năm, Công ty Vật tư Quận 3 phải bàn giao toàn bộ công trình khách sạn Bàn Cờ cho Công ty Ba Đình.

Năm 1996, Công ty Vật tư Quận 3 cam kết mang toàn bộ giá trị công trình khách sạn Bàn Cờ đã xây dựng xong để thế chấp cho ngân hàng Vietcombank.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP. Hà Nội tại Văn bản số 2049/SXD-PC, ngày 14/3/2019: “Năm 2007, Công ty Vật tư Quận 3 làm thủ tục phá sản, theo Quyết định số 19/2007/QĐ-TLTS ngày 20/9/2007 của TAND TP. Hồ Chí Minh. Vì vậy, quyền quản lý và khai thác, sử dụng khách sạn Bàn Cờ của Công ty Vật tư Quận 3 được giao cho ngân hàng Vietcombank tiếp tục quản lý, khai thác đến hết ngày 31/12/2012”.

Và để thu hồi nợ của Công ty Vật tư Quận 3 vay, năm 2010, ngân hàng Vietcombank làm thủ tục bán đấu giá tài sản bảo đảm là quyền quản lý, khai thác tài sản khách sạn Bàn Cờ đến hết ngày 31/12/2012. Đơn vị trúng đấu giá khoản nợ này là Công ty Huy Hùng.

Trong một diễn biến khác: “Năm 1998, Công ty Ba Đình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhưng không đưa tài sản là khách sạn Bàn Cờ vào giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa. Vì vậy, sau 31/12/2012, giá trị còn lại của khách sạn Bàn Cờ thuộc sở hữu của Nhà nước”, Sở Xây dựng TP. Hà Nội khẳng định.

Theo Điều 7, Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ, về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước: “Việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước quy định tại khoản 4 Điều 5, khoản 3 Điều 6 Quyết định này được thực hiện thông qua hình thức đấu giá theo quy định của pháp luật về bán đấu giá”.

Tại Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính, về việc hướng dẫn Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg, nêu rõ: “Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, công ty nhà nước khi được cấp có thẩm quyền cho phép bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải thực hiện bán đấu giá tài sản trên đất, đấu giá quyền sử dụng đất; việc tổ chức bán đấu giá do cơ quan, đơn vị có cơ sở nhà, đất thuê tổ chức có chức năng bán đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá….”.

Đối chiếu theo quy định trên, tài sản nhà, đất 87 Nguyễn Thái Học sau 31/12/2012, nếu Nhà nước không có nhu cầu sử dụng, muốn giao đất, cho thuê đất phải tổ chức bán đấu giá… Nhưng không hiểu vì lý do gì, ngày 29/11/2013, Sở TNMT lại có Tờ trình số 6597/TTr-STNMT-ĐKTK đề nghị UBND TP. Hà Nội có quyết định: “Thu hồi 451,0m2 đất tại số 87 Nguyễn Thái Học cho Công ty Huy Hùng thuê để tiếp tục sử dụng cùng công trình đã xây dựng là khách sạn…”.

Khách sạn 9 tầng được định giá 0 đồng

Trên cơ sở Tờ trình số 6597/TTr-STNMT-ĐKTK, ngày 27/12/2013, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 7868/QĐ-UBND, về việc thu hồi 451,1m2 đất tại số 87 Nguyễn Thái Học để giao cho Công ty Huy Hùng thuê, tiếp tục sử dụng cùng với công trình đã xây dựng làm khách sạn.

Như đã nói ở trên, Sở Xây dựng TP. Hà Nội khẳng định sau 31/12/2012, giá trị còn lại của khách sạn Bàn Cờ thuộc sở hữu của Nhà nước. Theo ghi nhận, khách sạn Bàn Cờ đang được nhiều doanh nghiệp thuê để kinh doanh dịch vụ, như: Cà phê, nhà hàng, xông hơi, KFC…

Tuy nhiên, khi tham mưu cho UBND TP Hà Nội, Sở Tài chính xác định khách sạn Bàn Cờ cao 9 tầng có giá trị bằng 0 (không còn giá trị). Điều này được thể hiện tại Tờ trình số 4794/TTr-STC-QLCS ngày 7/8/2014.

Hơn 5 tháng sau (ngày 29/01/2015), được sự ủy quyền của UBND TP. Hà Nội, Sở TNMT TP. Hà Nội đã ký Hợp đồng thuê đất số 17/HĐTĐ với Công ty Huy Hùng. Ngày 09/10/2015, Sở TNMT cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CC175856 cho Công ty Huy Hùng và ngày 29/01/2016, Sở TNMT đã chứng nhận bổ sung quyền sở hữu đối với công trình cho Công ty Huy Hùng trong thời hạn 50 năm.

Từ đây có thể thấy, chỉ với vài văn bản lắt léo, tài sản Nhà nước là khách sạn cao 9 tầng đã được các cá nhân có trách nhiệm “hô biến” sang tay doanh nghiệp với giá 0 đồng.

Hiện Sở TNMT đã và đang đề nghị UBND TP Hà Nội thu hồi Giấy.

(Theo Công lý)