Hà Nội: Năm 2021, đặt mục tiêu tăng GRDP 7,5%

Tại kỳ họp thứ 18, HĐND TP. Hà Nội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 với 23 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu. Trong đó, các chỉ tiêu cơ bản như: GRDP tăng khoảng 7,5%; vốn đầu tư xã hội tăng khoảng 12%; giảm 20% số hộ nghèo theo chuẩn mới của thành phố; số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 85 trường; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Đạt và vượt 16 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2020

Trình bày báo cáo tại kỳ họp thứ 18, HĐND TP. Hà Nội khóa 15 về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của TP. Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, năm 2020, về cơ bản, thành phố vẫn đạt được mục tiêu tổng quát và nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đề ra; trong số 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đạt và vượt 16 chỉ tiêu.

Cân đối thu – chi ngân sách của thành phố được bảo đảm. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 279.359 tỷ đồng, đạt 100,2% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 3,5% so với thực hiện năm 2019. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 87.461,9 tỷ đồng, đạt 84,7% dự toán HĐND thành phố giao đầu năm (91,5% dự toán sau điều chỉnh).

Thành phố thực hiện hiệu quả các giải pháp khắc phục khó khăn, phục hồi tăng trưởng. GRDP của Hà Nội quý I tăng 4,43%; quý II tăng 2,41%; quý III tăng 3,31% và quý IV tăng bứt phá so với các quý trước, đạt 5,51%. Tính chung GRDP năm 2020 của Hà Nội ước tăng 3,94% – cao gấp khoảng 1,5 lần mức tăng của cả nước. Công nghiệp, xây dựng duy trì tăng trưởng khá; cơ cấu nội ngành công nghiệp tiếp tục chuyển dịch tích cực, ngành chế biến chế tạo chiếm hơn 90%.

Giải ngân vốn đầu tư công có chuyển biến tích cực, đã khởi công một số công trình lớn và đẩy nhanh tiến độ, một số công trình hạ tầng giao thông đã hoàn thành, đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả. Các hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì. Hoạt động cung ứng hàng hóa được bảo đảm ổn định trong dịp Tết Nguyên đán và thời điểm xảy ra dịch Covid-19; chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát.

Tổng mức bán ra, tổng mức bán lẻ, kim ngạch xuất khẩu đều tăng so với năm 2019. Thành phố đã thực hiện tốt kích cầu thương mại, các hội chợ, triển lãm và các hoạt động liên kết vùng, hỗ trợ quảng bá, kết nối cung – cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Công tác quản lý đô thị được đẩy mạnh. Các lĩnh vực: Cung cấp nước sạch, thoát nước và vệ sinh môi trường được duy trì và từng bước nâng cao chất lượng; tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè giảm cơ bản. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục triển khai tích cực. An sinh xã hội được bảo đảm; hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt; kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức có chuyển biến rõ rệt. Các hoạt động văn hóa cơ bản được duy trì; giáo dục tiếp tục phát triển; quốc phòng được củng cố; an ninh chính trị, trật tự xã hội được bảo đảm…

Lấy lại đà tăng trưởng

Theo dự thảo Nghị quyết trình bày tại kỳ họp, mục tiêu chung năm 2021 của TP. Hà Nội là lấy lại đà tăng trưởng, đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển mạnh văn hóa – xã hội, đảm bảo an sinh xã nội, nâng cao đời sống người dân. Tăng cường quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật…

Dự thảo Nghị quyết cũng thống nhất với 23 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu chủ yếu, trong đó, GRDP tăng khoảng 7,5%; vốn đầu tư xã hội tăng khoảng 12%; kim ngạch xuất khẩu tăng 5%; giảm 20% số hộ nghèo theo chuẩn mới của Thành phố; số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 85 trường; tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn được cung cấp nước sạch 85%; số xã nông thôn mới tăng thêm 14 xã…

Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố cũng xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, chỉ đạo, điều hành quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm; triển khai thực hiện tốt 02 Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và bảo đảm công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do đại dịch Covid-19. Đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh kinh tế Thủ đô dựa trên nền tảng khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học – công nghệ. Phát triển văn hóa – xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi, nâng cao đời sống của người dân. Tăng cường xây dựng và quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Tiếp tục cải cách hành chính; công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Năm 2021, Hà Nội xác định tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” – vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế. Chủ động xây dựng, triển khai kịch bản phòng, chống tương ứng với các cấp độ của dịch; ngăn chặn hiệu quả nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài, bảo đảm phòng dịch từ sớm, từ xa. Đồng thời, tận dụng tốt các cơ hội, tập trung phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Từ khóa:
Bài viết liên quan