Hãy chung tay bảo vệ quyền lợi của đồng bào

1. Quyền lợi của người Việt mà người Việt không lên tiếng trước tiên thì ai đến bảo vệ cho mình?

2. Đã không lên tiếng phản đối, lại còn lên tiếng bảo vệ cho kẻ cướp, làm người khác không có cớ để bảo vệ – như trường hợp tại Shangri – La vừa qua là một tội lỗi.

3. Ông Lý Hiển Long lỡ lời về Cách mạng Campuchia 1979 đã phải làm Singapore (chứ không riêng gì ông Lý Hiển Long) thanh minh. Là bởi vì quan hệ cá nhân mang tính chất quốc gia dân tộc sẽ gây đến bất lợi quốc gia dân tộc. Sự phản đối, tẩy chay, bài xích trên bình diện một quốc gia là điều nghiêm trọng cho một quốc gia nào trong quan hệ với một quốc gia khác.

4. Nay ông chủ Big C người Thái gốc Hoa đến kiếm lời trên đất Việt Nam bằng tiền của người Việt, lại cả gan bài xích hàng hóa Việt Nam là tội không dung tha.

5. Không mua hàng Big C. Không mua bia SG của ông chủ người Thái gốc Hoa. Không mua hàng người Thái gốc Hoa. Chừng nào Big C không thay đổi thái độ thù địch vô cớ với hàng Việt Nam.

6. Đừng nghĩ rằng không phải việc của bạn. Rồi đến ngày bạn sẽ bị đối thủ của bạn tiêu diệt mà không ai đến cứu vì ai cũng thờ ơ cho rằng không đụng chạm đến tấm thân mình.

7. Muốn yêu tấm thân mình thì trước hết hãy yêu lấy đồng bào mình.

8. Tẩy chay Big C! Tẩy chay bia SG của ông chủ Big C!

Ts Nguyễn Ngọc Chu

Từ khóa:
Bài viết liên quan