Hội đồng thẩm định SGK Tiếng Việt 1: Nhóm tác giả phải chịu hoàn toàn trách nhiệm

Liên quan đến sách giáo khoa Tiếng Việt 1, ngày hôm qua 12/10, ông Mai Ngọc Chử, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định SGK đã cho báo chí biết rằng những “hạt sạn” trong sách Tiếng Việt 1 đã được Hội đồng đã khuyến cáo cho cả nhóm tác giả, nhưng nhóm đã bỏ ngoài tai nội dung khuyến cáo và không thay đổi, và do đó nhóm phải “hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hạt sạn đó”.

Giải thích về việc biên bản thẩm định cho thấy sách Tiếng Việt được bỏ phiếu Đạt 100%, ông Chữ nói rằng “Hội đồng thẩm định có vai trò xem xét, những cái gì sai bắt sửa, cái gì không đúng bắt sửa, nhưng nhiều khi cũng phải tôn trọng ý kiến của nhóm tác giả.”

Một ngày trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu Hội đồng thẩm định SGK báo cáo và rà soát lại những vấn đề được dư luận quan tâm, và trong chiều qua 12/10, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp để nghe lãnh đạo Bộ GD-ĐT báo cáo về việc xử lý các vấn đề này.

Bài viết liên quan