Kế hoạch phòng chống thiên tai của Bộ NN và PTNT giai đoạn 2016-2020 tiêu tốn gần 92.000 tỷ đồng!

Trong đó, vốn đầu tư của ngân sách TƯ gần 7.000 tỷ, vốn trái phiếu Chính phủ hơn 52.000 tỷ, vốn ODA hơn 28.000 tỷ và vốn sự nghiệp kinh tế 4444 tỷ.

Cho đến giờ làm đến đâu, hiệu quả ra sao và phòng chống thế nào chưa thấy số liệu minh chứng, có lẽ phải chờ qua năm nay khi kế hoạch này ” hoàn thành”.

Còn trên thực tế, không khó để ” kiểm tra, giám sát” với những gì đang diễn ra.

Tuy nhiên, đã đến lúc các cơ quan có thẩm quyền thanh kiểm tra xem số tiền khổng lồ này sử dụng đúng mục đích và đem lại những gì cho công cuộc phòng chống thiên tai hay không?

Trong số ấy, phải kể đến những khoản như Thông tin truyền thông phổ biến pháp luật, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai hơn 128 tỷ hay Lập quy hoạch, kế hoạch sản xuất nông nghiệp để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra để đảm bảo phát triển bền vững tốn 273 tỷ và Thống kê, xử lý thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai lên đến 385 tỷ!

Đấy là chưa lể hàng loạt các dự án, công trình hàng chục, hàng trăm tỷ khác.

Dân chúng cần được biết chi tiêu đúng sai thế nào, hiệu quả thực tế hay áp dụng thực tiễn đem lại những gì vì đây là tiền thuế của dân, ngân khố của quốc gia.

Số tiền 92.000 tỷ cực kì lớn, nếu giúp ích thật sự cho phòng chống thiên tai và giảm thiểu hậu quả là điều đáng mừng, còn ngược lại cần phải xử lý rõ ràng và nghiêm trị thích đáng.

Nguồn : http://phongchongthientai.gov.vn/…/ccsfc150816062704sca…
Còn trong ảnh dưới, Quỹ Phòng chống thiên tai hiện còn tồn gần 1700 tỷ đồng ngay trong lúc miền Trung oằn mình vì bão lũ, lụt lội và rất cần tiền! Chỉ 1/10 số tiền ấy đã làm được hơn 5500 căn nhà phao cho đồng bào hàng năm khốn khổ vì lũ lụt.

Nhìn những con số trên thì ngân sách chi cho phòng chống thiên tai cực kì lớn chứ k như nhiều người chưa hiểu và Quỹ phòng chống cũng rất nhiều! Chính vì vậy càng cần phải minh bạch, công khai.

Hà Phan

Bài viết liên quan