Khi con gái ‘quan lộ thần tốc’, thà Bà Bí thư đừng nói gì!

Bà Bí thư: khi con gái “quan lộ thần tốc”, thà bà đừng nói gì, thay vì bảo “để người khác nói cho khách quan”

“Khách quan” ở đâu, khi mà 8 năm, từ một cô sinh viên bình thường, đi lên bằng con đường làm Bí thư đoàn (thành đoàn, chứ không phải tỉnh đoàn), rồi đi học ở Tung Của một năm, về nhảy một phát ngồi tót lên ghế P. Giám đốc một sở?

Có “khách quan” không, nếu bà không làm Bí thư tỉnh ấy, thì có kiểu quan mẹ quan con vậy không?

Không lẽ các thuộc hạ của bà không hiểu “ý chị ấy là thế nên cứ thế mà làm”? Vậy “khách quan” là như thế đấy à?

Và đố ông bà nào khi thấy “ý chị ấy là thế thì có thách kẹo cũng không dám bỏ phiếu từ chối”? “Khách quan” lắm đấy!

Hoặc để đẹp lòng chị thì “vâng, em bổ nhiệm cháu cho nó khách quan, có gì thì em sẽ nói rõ đúng quy trình, rất minh bạch”. Ôi, “khách quan” quá!

Làm đẹp lòng nhau bằng bổ nhiệm, nếu có cũng là một cách hối lộ. Đó là hối lộ “khách quan”, hối lộ công danh.

Khách quan thì phải để khách làm quan, chứ con của chủ mà làm quan thì khách nào vào đây cho được?

Thôi thì, lên cái ghế đó rồi, thì lo học hành tu dưỡng; cũng mong cháu nhà chị giỏi lên cho được, vô tư trong sáng, không tham lam không hối lộ cho dân cho nước được nhờ.

Chứ trái vốn đã từ giống không ngon lành gì mà ép chín sớm thì có cho cũng chẳng ai ăn được chứ nói gì làm của cúng, phỏng?

Fb Hoàng Nguyên Vũ

Bài viết liên quan