Khi gian thương làm giáo dục, tương lai thế hệ trẻ sẽ ra sao?

Sách Cánh Diều tiếng Việt lớp 1 sắp tới sẽ có thêm một phụ bản, phát kèm theo chánh bản. Tức là sách chánh bản viết lôm côm bán lấy tiền rồi vẫn giữ nguyên, chỉ phát thêm một tập gọi là “chỉnh sửa” miễn phí.

Hãy hình dung học trò sẽ học như thế nào nhé. Mỗi lần giở sách ra thì phải giở cả chánh lẫn phụ, đối chiếu cái trang đang giở bên chánh với bên phụ xem có chỉnh sửa chi hông.

Nếu bên chánh con quạ kêu “quà quà” thì đọc tới đó phải chuyển sang bên phụ để nghe nó kêu “quạ quạ” rồi quay ngược sang bên chánh đọc tiếp. Nếu bên chánh có bài “Hai con ngựa” hoặc “Ve và gà” thì phải quay sang bên phụ để đọc cái khác, đọc xong rồi quay ngược lại bên chánh. Mà không có ít đâu nhé, có tới 20 chỗ sửa chữ và 11 chỗ thay bài đọc. Làm như vậy người lớn có chịu nổi hông mà bắt trẻ con mới vào lớp 1 phải chịu ? Dự là số con trẻ mắc bệnh tâm thần sẽ gia tăng.

Trên thương trường, mỗi khi một sản phẩm kém chất lượng mà bán rồi thì hoặc là đổi cho khách hàng sản phẩm khác hoặc là trả tiền lại thu sản phẩm về tiêu hủy. Khách vào quán uống ly nước mà có con ruồi thì phải đổi ly nước khác, chứ đâu có vớt con ruồi ra rồi bảo với khách là công vớt ruồi miễn phí. Trên đời này đông tây kim cổ vẫn có gian thương, nhưng chắc không có loại gian thương nào trâng tráo như gian thương sách Cánh Diều.

Xin lỗi, nói hơi nặng, nhưng không thể nói nhẹ hơn.

Bài viết liên quan