Khi thế giới dùng tiếng Việt chỉ để dạy đạo đức cho người Việt

Khi Thế Giới dùng Tiếng Việt để dạy Đạo Đức làm người cho người Việt , nếu ai còn nói do Dân Trí thấp thì họ chỉ là những kẻ Ngụy Biện trơ trẽn không dám nhìn nhận sâu xa nguồn gốc vấn đề

Trước đây cứ nghĩ tiếng Anh được thế giới dùng làm ngôn ngữ thứ 2. Thật là lạc hậu, sai lầm và thiếu hiểu biết

Hiện nay, tiếng Việt mới là ngôn ngữ được rất nhiều quốc gia lựa chọn làm ngôn ngữ thứ 2 (như Nhật, Đài, Hàn, Thái… ). Tiếng Việt đã xuất hiện ở khắp nơi, để viết về việc cảnh báo trộm cắp, bỏ trốn làm việc chui…. Vậy là cả thế giới phải nhìn về Việt Nam. Chúng ta đang đặt cả thế giới dưới chân mình.

Đó là 1 trong những việc tiêu biểu để chứng minh: Việt Nam đã làm được những điều mà thế giới không làm nổi.

Có người cho rằng: Đây cũng là 1 cách hay để thế giới biết đến tiếng việt. Bây giờ chắc là nhiều nước trên thế giới biết đến đất nước việt nam. Thế nhưng biết tới Việt Nam theo cách hễ ai thấy người Việt là trốn tránh, sợ hãi, cách ly như dịch bệnh thì liệu có gì đáng để mừng?

Nguồn: Diễn đàn FB

 

Bài viết liên quan