Không ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông, TQ tắm tới…3 lần, lần nào cũng thất trận

Triết gia Hy Lạp cổ đại Heraclitus từng nói: “Không ai tắm hai lần trên cùng 1 dòng sông”. Câu nói này đúng, nhưng xem ra nó không áp dụng được ở Việt Nam, khi mà trong suốt chiều dài lịch sử của mình, người Việt Nam đã cho người Trung Quốc tắm tới… 3 lần trên dòng sông Bạch Đằng!

Lần thứ nhất: Chiến thắng Bạch Đằng (938): Nói về thủy chiến Việt Nam, không thể bỏ qua trận Bạch Đằng lừng lẫy năm 938 của vua Ngô Quyền. Chỉ bằng một trận đánh duy nhất, Ngô Vương tiêu diệt hoàn toàn 200.000 quân Nam Hán xâm chiếm nước ta bằng đường biển. Chiến thắng đó chính là lời tuyên bố đanh thép của người Việt, thoát khỏi hơn nghìn năm bị các chế độ phong kiến phương Bắc đô hộ.

Lần thứ hai: Bạch Đằng giang (981): 43 năm sau chiến công hiển hách của Ngô Quyền, vua Lê Hoàn một lần nữa chọn sông Bạch Đằng để quyết chiến, tiêu diệt quân Tống xâm lược. Cọc gỗ được cắm xuống sông, sau đó giả thua để dụ địch vào thế trận mai phục. Cũng như thái tử Hoằng Tháo của nhà Nam Hán xưa kia, viên chủ tướng Hầu Nhân Bảo tiếng tăm lẫy lừng của nhà Tống đã tử trận.

Lần thứ 3: Bạch Đằng giang (1288): Chiến thắng Bạch Đằng lần thứ ba dưới sự chỉ huy của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn được xem là trận đánh gây chấn động thế giới thời bấy giờ. Đội quân thiện chiến, đánh đâu thắng đó của người Mông Cổ đã hoàn toàn bị tiêu diệt dưới sức mạnh và tinh thần đoàn kết của vua tôi nhà Trần. Sau trận đánh này, nhà Nguyên không còn dám mang quân xâm lược nước ta thêm lần nào nữa, đồng thời đế chế Mông Cổ cũng bước vào thời kỳ suy thoái.

Thật ra những điều này đều có lý do cả. Các đội quân xâm lược từ phương Bắc muốn đánh nước ta thì theo đường bộ có lẽ có 3 đường: Vân Nam, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Đường Vân Nam theo sông Hồng thì dễ hơn nhưng Vân Nam là của họ Đoàn, mãi đời Nguyên, Minh thì Trung Quốc mới kiểm soát được. 2 đường còn lại đều lắm đồi núi, ải hiểm, vận chuyển quân lương khó khăn (Chi Lăng chẳng hạn ), nên vận lương dễ nhất thì đi đường thủy.

Nhưng do hạn chế về mặt kỹ thuật nên không vận chuyển hàng vạn quân đến cửa sông Hồng được do sông Hồng nước siết + bồi lấp mạnh, buộc địch còn mỗi cửa Bạch Đằng rồi vào mới hội với quân bộ được. Việc không phối hợp được với quân thủy khiến cho 10 vạn quân Tống ùn tắc ở sông Như Nguyệt không tiến nổi còn quân Nguyên đói khát cùng cực sau khi chiếm Thăng Long. Ví dụ như trong lần xâm lược Đại Việt thứ 3, sau khi nghe tin đoàn thuyền du lịch tải lương của Trương Văn Hổ đã được hướng dẫn viên Trần Khánh Dư dẫn đi thăm thủy cung thì bộ đội thiên triều cũng lục tục rút về luôn.

Lịch sử đã chứng minh, dù TQ có đưa hàng vạn quân đến bao nhiêu lần thì cũng chỉ cay đắng mang thất bại trở về. Biển Đông ngày nay cũng vậy, hung hăn, ngang tàn mà được gì rồi TQ cũng sẽ lùi lũi tay không trở về nước mà thôi. Nhục một lần chưa đủ, còn muốn nhục thêm nhiều lần nữa sao?

Nguồn FB 

DMCA.com Protection Status
Bài viết liên quan