Lạ đời: Chỉ mỗi việc in tiền xài mà Nhà máy In tiền quốc gia cũng báo l.ỗ hơn 11,2 tỷ đồng

Nhà máy In tiền quốc gia Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019, theo đó l.ỗ lũy kế hơn 11,2 tỷ đồng. Kết quả này trái ngược so với những năm trước đó.

Báo cáo cho biết trong 6 tháng đầu năm 2019, Nhà máy đạt doanh thu 906,9 tỷ đồng, tuy nhiên giá vốn bán hàng chiếm tới 886,6 tỷ đẩy lợi nhuận gộp xuống 20,2 tỷ đồng, bằng chưa đầy 1/4 nửa đầu năm ngoái.

Doanh thu tài chính cũng sụt giảm trong nửa đầu năm khi đạt 10,3 tỉ đồng, giảm 40%.

thu ngan sach
Nhà máy in tiền bất ngờ báo l.ỗ 11,2 tỷ đồng (Ảnh: Adam Young/Gettyimages)

Chi phí tài chính giảm xuống hơn 4,8 tỷ đồng (cùng kỳ 2018 là hơn 8,7 tỷ đồng) nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp trong nửa đầu 2019 tăng từ 29,1 tỷ lên 32,6 tỷ khiến lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tài chính l.ỗ hơn 6,8 tỷ đồng. Con số này cùng kỳ năm 2018 là mức lãi lên tới hơn 66 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi thuế, mức l.ỗ sau thuế là hơn 11,2 tỉ đồng. Ở cùng thời điểm này năm ngoái đơn vị này đang lãi tới hơn 60 tỷ đồng.

Nhìn vào kết quả kinh doanh của Nhà máy In tiền quốc gia có thể thấy, cả doanh thu và lợi nhuận đang có chiều hướng lao dốc, trong khi doanh thu giảm nhẹ thì lợi nhuận lao dốc mạnh.

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 của Nhà máy In tiền quốc gia, so với cùng kỳ năm ngoái

Cũng theo Báo cáo, tính đến ngày 30/6/2019, tổng tài sản của nhà máy in tiền đạt 2.266 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả là 359 tỷ đồng, còn lại chủ yếu là vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 1.907 tỷ. Hàng tồn kho của doanh nghiệp đạt 950 tỷ, tăng gấp đôi so với cùng kỳ, trong khi lượng tiền và tương đương tiền đạt 331 tỷ, giảm hơn 1 nửa so với cùng kỳ năm 2018.

Nhà máy In tiền quốc gia là Công ty TNHH một thành viên nhà nước nắm 100% vốn điều lệ. Ngành kinh doanh chính là in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, vật phẩm, lưu niệm bằng vàng và các giấy tờ có giá theo kế hoạch được giao của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Đến năm 2018, nhà máy có 791 lao động.

Trong những năm gần đây, lợi nhuận của Nhà máy In tiền quốc gia liên tục tăng đều, từ mức 20 tỉ đồng năm 2013 lên 42 tỉ đồng năm 2016, 44,4 tỉ đồng vào năm 2017 và 51 tỉ đồng năm 2018.

Nguồn: Vietnamnet

Bài viết liên quan