Lại có thêm 6.000 công nhân Công ty PouYuen bị tạm ngưng việc do ảnh hưởng Covid-19

Từ ngày 1/7, Công ty PouYuen Việt Nam tiếp tục cho khoảng 6.000 công nhân tạm ngưng việc do thiếu đơn hàng sản xuất.

Trước mắt, thời gian tạm ngưng việc kéo dài từ 01/7 đến hết ngày 31/7. Trong thời gian này, các công nhân được hưởng lương tối thiểu vùng (4,42 triệu đồng/người/tháng).

Thông báo của Công ty PouYuen cho biết, hơn 6.000 công nhân Công ty tạm nghỉ việc là do tình hình dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến đơn hàng. Cũng theo thông báo này, nếu có yêu cầu về phòng dịch và tình hình đơn hàng cần kéo dài thêm thời gian nghỉ, công ty sẽ thông báo sau.

Trước đó, ngày 20/6, gần 2.800 công nhân Công ty PouYuen đã bị cho nghỉ việc do đơn hàng của công ty giảm mạnh. Từ tháng 4/2020 đến nay, công ty đã sắp xếp công nhân nghỉ luân phiên chờ việc. Tuy nhiên, tình hình đơn hàng đến hết năm 2020 vẫn chưa khả quan nên vào ngày 20/6 công ty buộc phải cắt giảm lao động.

Quy mô lao động hiện nay ở PouYuen là hơn 59.000 người. Dự kiến, PouYuen sẽ không cắt giảm lao động nữa. Tuy nhiên trong tháng 7/2020, lý do gặp nhiều khó khăn về đơn hàng khiến công ty lại cho 6.000 công nhân tạm ngưng việc.

Công ty PouYuen Việt Nam (chuyên gia công các loại giày thể thao xuất khẩu, đóng trên địa bàn quận Bình Tân, TP. HCM) thành lập từ năm 1996, có 62.000 công nhân làm việc (trong đó có 80% là lao động nữ).