“Làm chủ nhà hàng như bác sướng hơn làm bộ trưởng nhiều!”

“Làm chủ nhà hàng như bác sướng hơn làm bộ trưởng nhiều!” Dĩ nhiên tôi chả ngu đến mức hoàn toàn tin dù có nhận ra giọng anh đượm chút hối tiếc, ngậm ngùi.

Anh rất tài năng. Ngay hồi còn là lãnh đạo ngành điện đã nổi danh bởi kho kiến thức văn sử, kỹ thuật, kinh tế khổng lồ lại còn làu làu mấy thứ tiếng. Đặc biệt nhất phải kể đến khả năng hai tay hai bút đồng thời ghi chép hai nội dung khác nhau.

Tính anh khá dễ chịu, ngay cả khi đã là bộ trưởng mà ngồi với tay bán cơm bình thường tôi vẫn ko đánh mất lễ nghĩa và càng ko hách dịch quan cách như nhiều bộ trưởng khác. Nay anh bị kỷ luật và chắc ko chỉ dừng ở mức kỷ luật… dù đã leo lên tận Bộ chính trị chót vót cao?

Nghe tin tôi không buồn chẳng vui có chăng là thêm chút trăn trở. Quy trình lọc lựa cán bộ khe khắt vô cùng. Đề bạt cỡ giám đốc sở hay cục trưởng đã phải thông qua đủ loại ban ngành đoàn, đảng, chính quyền… nhận xét, đánh giá rồi hiệp thương đi hiệp thương lại đến nỗi phải có 15-20 con dấu đóng đỏ choét cả hồ sơ mới ổn ổn.

Ấy thế mà, bổ nhiệm rồi, hễ “sờ” đến cán bộ bất kỳ nào cũng tìm ra đủ thứ tội dư sức tống giam? Để nỗi hôm nay hàng trăm tướng tá, UV trung ương, thậm chí UV BCT bị kỷ luật, truy tố, tù tội!

Sắp đại hội XIII.  Đủ thứ quy trình mới về tiêu chuẩn ứng cử, đề cử… đủ loại quy định khe khắt về tài năng, đạo đức… để bầu chọn vào huyện, tỉnh và trung ủy. Liệu có nhuộm ra nhiều áo mới… trắng tinh khôi khi “liêm khiết và giữ gìn phẩm chất” dễ dàng ngả đổ trước uy lực của đồng tiền.

Theo FB Kao Phú