Lãnh đạo bỏ họp: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân

Báo chí đưa tin : Tại Hà nội, trong một cuộc họp do Chủ tịch TP chủ trì, 4 lãnh đạo Sở vắng mặt không lý do, 14 lãnh đạo sở, quận huyện khác bỏ về khi đang họp giữa chừng…

Ông Chu chủ tịch đã phải có văn bản phê bình!

Có nhiều ý kiến phê phán những người vắng mặt, những người bỏ họp…

Vâng, phê phán họ không sai.

Nhưng liệu đã có ai đặt câu hỏi thế này chưa?

– Thứ nhất, có phải họ bỏ họp vì thấy sự vô bổ về nội dung, và cách điều hành cuộc họp nhạt nhẽo, nói năng thì giáo điều, và người dự họp thấy mất thời gian, vô ích…

-Thứ hai: Liệu cuộc họp này đã thực sự cần thiết chưa? Hay là có cũng được, không có cũng được?

-Và thứ ba : Chắc chắn những người dám bỏ về, dám vắng mặt họ đã chán ngấy cái kiểu họp và cấp trên thì chỉ biết nói phải thế này, phải thế nọ…! Mà không đưa ra giải pháp cụ thể, không dám quyết đáp cái gì, không có chính kiến cái gì, chỉ rặt nói lý thuyết xuông…

Cho nên, đừng trách người bỏ họp. Và cũng đừng cứ phải họp mới là thể hiện được quyền uy.

Nên nhớ người giỏi là lãnh đạo bằng Uy tín chứ không phải Uy lực; bằng Năng lực chứ không Quyền lực;

Cho nên Tiên trách kỷ, hậu trách nhân là thế đấy!

Trước khi phê phán người bỏ họp thì hãy tự sờ lên gáy mà xem lại mình!

NB Nguyễn Như Phong

Từ khóa:
DMCA.com Protection Status
Bài viết liên quan