Lãnh đạo Sóc Trăng tự ý chi tiền tỷ ngân sách trang bị camera an ninh cho nhà riêng?

Lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng xác nhận đang triển khai kế hoạch lắp camera an ninh tại nhà riêng của 16 cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kinh phí thực hiện dự án gần 982 triệu đồng được lấy từ nguồn dự phòng ngân sách đảng cho Văn phòng Tỉnh ủy. Đem tiền thuế của dân để lắp camera quan sát, bảo vệ dinh thự của quan, nghịch đời!

Tỉnh uỷ Sóc Trăng chi gần 1 tỷ đồng gắn camera tại nhà riêng 16 thường vụ. Một tỷ đồng không lớn so với ngân sách một tỉnh. Nhưng nó là một biểu hiện xa dân, khinh rẻ nhân dân.

Vua ngày xưa còn vi hành sống với dân. Lãnh đạo cao cấp còn xắn quần lội ruộng với dân. Dân miền Tây mình xởi lởi hào sảng, đến một lời nói dối còn ngại thốt ra. Quan nhân một tỉnh, sống giữa nhân dân mà đề phòng như xung quanh là giặc cỏ.

Nếu như lo sợ cho bản thân thì cũng có thể tự bỏ tiền ra trang bị. Nhà cao cửa rộng của nẻo đề huề, đến mỗi cái camera phục vụ bản thân cũng bắt dân phục dịch.

Ra khỏi nha môn thì cũng là một công dân. Còn nếu lo sợ quá thì sao không cởi áo quan về làm thứ dân cho an toàn?

Tôi không hiểu điều khoản nào, quy định nào cho phép dùng ngân sách để trang bị an ninh cho nhà riêng. Chỉ thấy quan dùng tiền dân để phòng bị nhân dân. Đây là một thứ tư duy đế vương vừa tham lam vừa hung bạo.

Nhân dân lấm lem bùn đất, nhân dân cay cực thân phận để dung dưỡng một bộ phận chuyên chính vô sản suy đồi như vậy hay sao? Tại sao số tiền đó không đầu tư vào những gì có ích như trường học, đường xá nâng lên cho bớt lũ vào mùa mưa, hay là cầu giúp ích cho dân mà bỏ đống tiền ra lắp cái camera ở nhà cán bộ?

Giờ lắp xong mai về hưu hoặc bị kỷ luật thì có thu lại camera hay không? Thế này có gọi là lãng phí không? Trong khi cả hệ thống chính trị vào cuộc để chống lãng phí, chống tham nhũng thì Sóc Trăng lại đi làm điều ngược lại?

Lại nói, nếu không chỉ ở Sóc Trăng mà tất cả các tỉnh thành khác cũng đều đòi gắn camera thì sao? Bao nhiêu tiền thuế của dân phục vụ cho đủ?

Cánh Cò