Lập nhóm “không Trung Quốc” biện pháp chống Trung hữu hiệu của thế giới?

Có thể nước Mỹ không đủ sức để lập một liên minh toàn cầu chống Trung quốc nhưng điều đó sẽ được thay thế bằng các nhóm “không Trung quốc” rải rác khắp thế giới.

Nhiều chuyên gia nhận định xu hướng đó đã hình thành và đang phát triển.

Các nhóm có thể liên minh chính trị, liên minh kinh tế hay thậm chí chỉ liên minh một lĩnh vực hẹp nào đó và đều không có Trung quốc.

Thí dụ trong khi Mỹ muốn lập nhóm G11 về kinh tế thì Anh muốn lập nhóm D 10 về công nghệ.
Như vậy theo xu hướng này các nhóm trong khu vực, châu lục hay liên lục địa sẽ thành hình để
các nước thoát dần khỏi ảnh hưởng của Trung quốc.

Về phía Trung quốc thì sao? Liệu nước này có lập các nhóm “có Trung quốc” để đối phó với trào lưu “không Trung Quốc”?

Nhìn quanh có vẻ ngoài Nga, Iran thì chẳng còn nước nào khá giả mà muốn làm bạn với Trung quốc.

Nhưng thật sự thì chỉ còn Iran chứ Nga cũng chưa chắc vì làm như vậy Nga sẽ bị tẩy chay ở các nhóm khác.

Nga sẽ vì lợi ích Nga chứ không thể chạy theo Trung quốc.

Hy vọng là xu thế này sẽ là biện pháp chống Trung quốc hữu hiệu của thế giới.

Trần Đình Thu