Lộ chứng cứ khiến Trump từ người chiến thắng thành kẻ bại trận

Những thứ bất hợp pháp này được Chuyển cấp tốc vào các tiểu bang Chiến địa mà Trump đang dẫn đầu từ tối hôm qua. Vì biết thua trọn rồi nên chúng cho ngừng đếm từ 12 giờ đêm.

Sáng nay đột nhiên những tiểu bang mà Trump đang dẫn đầu đểu chuyển hướng. Thì ra chúng chờ cái xe chở những thứ bất hợp pháp này đây.

Vì những tiểu bang mà Trump đã dẫn đầu từ tối hôm qua đều là “nhà” của bọn Dân Chủ.

Khi nhìn thấy sự chiến thắng của Trump tất cả những tiểu bang này đều ngừng lại hết, để thực hiến cái kế hoạch mà chúng đã tiên liệu từ trước .

Đó là lý do tại sao cả ngày hôm nay phiếu của Trump không nhảy nữa mà chỉ còn mình Biden nhảy ở tiểu bang Pennsylvania, và khoảng cách 700,000 ngàn phiếu đã rút cấp tốc lại còn 200,000. Chúng đã giở trò trên bốn tiểu bang chiến địa: Arizona, Pennsylvania, Michigan, và Wisconsin.

Đó là lý do tại sao Biden tuyên bố chắc như Đinh đóng cột lá hắn sẽ lấy được Pennsylvania.

Chắc chắn phải đếm phiếu lại để loại bỏ những thứ rác rưởi này ra khỏi các thùng phiếu.

FB Ánh Mây Chiều

Bài viết liên quan