Miễɴ ɴʜiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Quốc hội hôm nay (30/3) sẽ miễɴ ɴʜiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và bầu Chủ tịch Quốc hội mới một ngày sau đó.

Theo chương trình làm việc đã được thông qua, phần cuối buổi làm việc sáng nay, UB Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễɴ ɴʜiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Quốc hội khoá XIV sẽ bầu ngay người lãnh đạo mới 1 ngày sau đó.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đồng thời là Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. UB Thường vụ Quốc hội trình miễɴ ɴʜiệm Chủ tịch Quốc hội ngay trước khi nhiệm kỳ khoá XIV kết thúc để kiện toàn sớm nhân sự các cơ quan Nhà nước sau Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Hôm nay miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim NgânChủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bên hành lang Quốc hội.

Theo kết quả Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều lãnh đạo cấp cao khác của nhà nước không tái cử, không  tham gia Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương. Như vậy, các vị này sẽ không giữ các chức vụ lãnh đạo trong bộ máy nhà nước khoá tới.

Đây là lần thứ hai Quốc hội kiện toàn một số chức danh lãnh đạo Nhà nước vào kỳ họp cuối của nhiệm kỳ.

Sau khi UB Thường vụ Quốc hội có tờ trình, các ĐBQH sẽ có thời gian thảo luận tại các đoàn về việc miễn nhiệm đối với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Chiều nay, Quốc hội bỏ phiếu kín nhiễm miện Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm trước khi UB Thường vụ tiếp tục trình nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch mới.

Tân Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ nhậm chức vào sáng 31/3.

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ cũng như các ý kiến thảo luận Quốc hội khoá XIV đều ghi nhận nhiệm kỳ 5 năm thành công với nhiều dấu ấn đổi mới, sáng tạo, hành động.

Trong thành công chung của Quốc hội, theo các đại biểu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thể hiện ấn tượng với vai trò chủ trì, điều hành, nhất là những phiên họp quan trọng để cùng tập thể không ngừng đưa hoạt động Quốc hội đổi mới, hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội thường xuyên trao đổi, dành thời gian thỏa đáng làm việc với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các UB, các bộ, ngành, địa phương để nắm rõ tình hình, kịp thời cho ý kiến chỉ đạo; cùng với UB Thường vụ Quốc hội chỉ đạo, điều hòa khoa học, hợp lý hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các UB của Quốc hội cũng như giám sát, hướng dẫn có hiệu quả hoạt động của HĐND các địa phương.

Hôm nay miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim NgânHôm nay miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân