мiễn ɴʜiệm 3 Phó Chủ tịch Quốc hội khi kiện toàn lãnh đạo, vì sao Đại tướng Đỗ Bá Tỵ thì không?

Sáng nay (31/3), sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức, Quốc hội tiếp tục công tác nhân sự. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị Quốc hội xem xét, miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch Quốc hội gồm bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu và ông Phùng Quốc Hiển.

Bà Tòng Thị Phóng sinh năm 1954 (67 tuổi), quê Sơn La. Bà là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII, IX, X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XI, XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, X; Đại biểu Quốc hội các khóa X, XI, XII, XIII, XIV.

Bà đã có 3 khóa là Phó Chủ tịch Quốc hội  (XII, XIII, XIV)

Ông Uông Chu Lưu sinh năm 1955 (66 tuổi), quê Hà Tĩnh. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa  XI, XII, XIII, XIV; ông là Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII và XIV.

Ông Phùng Quốc Hiển sinh năm 1958 (63 tuổi), quê Phú Thọ.  Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, XIV; Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV.

Tại Đại hội XIII của Đảng, cả 3 vị Phó Chủ tịch Quốc hội nêu trên đều không tái cử Ban Chấp hành Trung ương do quá tuổi so với quy định. Do đó khi Quốc hội tiến hành kiện nhân sự lãnh đạo các cơ quan Nhà nước 3 trường hợp này được đề nghị miễn nhiệm.

Theo chương trình, chiều nay Quốc hội miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch Quốc hội nêu trên bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Vì sao Đại tướng Đỗ Bá Tỵ chưa được đề nghị miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội - Ảnh 1.
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội (ảnh zingnews.vn).

Riêng về trường hợp Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, mặc dù ông cũng không tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII do quá tuổi so với quy định nhưng vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch Quốc hội đến hết nhiệm kỳ, nghĩa là cho đến khi Quốc hội khóa XV họp kỳ đầu tiên để tiến hành công tác nhân sự (theo thông lệ kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới sẽ vào tháng 7). Về lý do đó là nhân sự dự kiến được giới thiệu để bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội thay cho ông Đỗ Bá Tỵ hiện nay chưa phải là đại biểu Quốc hội.

Theo quy định, người được giới thiệu để bầu cac chức danh như Phó Chủ tịch Quốc hội; Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phải là đại biểu Quốc hội.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ sinh năm 1954, quê Đan Phượng, Hà Nội. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Đại biểu Quốc hội: Khóa X, XIII, XIV; Phó Chủ tịch Quốc hội: Khóa XIII, XIV.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội vào năm 2016, ông là Đại tướng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Dân việt

DMCA.com Protection Status
Bài viết liên quan