Mua dâm, bán dâm cho 2 người trở lên cùng lúc bị đề xuất tịch thu tiền

Theo dự thảo, sẽ tịch thu tiền mua dâm, bán dâm (đối với hành vi vi bán dâm cho 2 người trở lên cùng một lúc).

Bộ Công an vừa hoàn thành Dự thảo lần 2 Nghị định về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình. Trong dự thảo lần 2 này, Bộ Công an đề xuất một số quy định mới, như: xử phạt tiền từ 5 – 8 triệu đồng đối với hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục; tăng mức phạt, tịch thu tiền mua dâm, bán dâm…

Khiêu dâm, kích dục nơi công cộng bị phạt 8 triệu đồng
Hiện Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 – 300.000 đồng với hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục.

Còn khoản 5, Điều 6 Dự thảo lần 2 Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình, Bộ Công an đề xuất, phạt tiền từ 5 – 8 triệu đồng đối với những hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục; khiêu dâm, kích dục ở nơi công cộng.

Đồng thời, những hành vi, như: mang theo trong người hoặc tàng trữ, cất giấu các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ hoặc các loại công cụ, phương tiện khác có khả năng sát thương; gây rối trật tự công cộng mà có mang theo các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ hoặc công cụ, đồ vật, phương tiện khác có khả năng sát thương; quay phim, chụp ảnh, vẽ sơ đồ địa điểm cấm, khu vực cấm liên quan đến quốc phòng, an ninh; dâm ô đối với người dưới 16 tuổi mà không thuộc trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự… Bộ Công an đề xuất mức xử phạt từ 5 – 8 triệu đồng.

Tăng mức phạt hành vi mua dâm, bán dâm

Theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP, hành vi mua dâm bị phạt tiền từ 500. 000 – 1 triệu đồng. Còn tại Điều 25 Dự thảo lần 2 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình, Bộ Công an đề xuất mức phạt đối với hành vi mua dâm từ 1 – 2 triệu đồng.

Bộ Công an đề xuất phạt tiền từ 5 – 10 triệu đồng đối với hành vi giúp sức, lôi kéo, xúi giục, ép buộc hoặc cưỡng bức người khác cùng mua dâm. Hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu số tiền, tài sản dùng để mua dâm đối với các hành vi vi phạm (Hiện Nghị định 167/2013/NĐ-CP chỉ quy định hành vi lôi kéo hoặc ép buộc người khác cùng mua dâm).

Ngoài ra, Bộ Công an đề xuất phạt tiền từ 300.000 – 500.000 đồng đối với hành vi bán dâm. Trong khi đó, hành vi này bị phạt từ 100.000 – 300.000 đồng theo quy định tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Dự thảo Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình do Bộ Công an chủ trì nếu được thông qua, sẽ thay thế Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Cũng theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP, trường hợp bán dâm cho 2 người trở lên cùng một lúc bị phạt từ 300.000 – 500.000 đồng. Còn theo Dự thảo lần 2 Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình  , Bộ Công an đề xuất mức phạt tiền là từ 1 – 2 triệu đồng. Hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu số tiền có được do bán dâm đối với hành vi bán dâm cho 2 người trở lên cùng một lúc. Trường hợp người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định nêu trên, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi Việt Nam.

 

Bộ Công an vừa hoàn thành Dự thảo lần 2 Nghị định về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình. Trong dự thảo lần 2 này, Bộ Công an đề xuất một số quy định mới, như: xử phạt tiền từ 5 – 8 triệu đồng đối với hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục; tăng mức phạt, tịch thu tiền mua dâm, bán dâm…

Khiêu dâm, kích dục nơi công cộng bị phạt 8 triệu đồng
Hiện Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 – 300.000 đồng với hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục.

Còn khoản 5, Điều 6 Dự thảo lần 2 Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình, Bộ Công an đề xuất, phạt tiền từ 5 – 8 triệu đồng đối với những hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục; khiêu dâm, kích dục ở nơi công cộng.

Đồng thời, những hành vi, như: mang theo trong người hoặc tàng trữ, cất giấu các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ hoặc các loại công cụ, phương tiện khác có khả năng sát thương; gây rối trật tự công cộng mà có mang theo các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ hoặc công cụ, đồ vật, phương tiện khác có khả năng sát thương; quay phim, chụp ảnh, vẽ sơ đồ địa điểm cấm, khu vực cấm liên quan đến quốc phòng, an ninh; dâm ô đối với người dưới 16 tuổi mà không thuộc trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự… Bộ Công an đề xuất mức xử phạt từ 5 – 8 triệu đồng.

Tăng mức phạt hành vi mua dâm, bán dâm

Theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP, hành vi mua dâm bị phạt tiền từ 500. 000 – 1 triệu đồng. Còn tại Điều 25 Dự thảo lần 2 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình, Bộ Công an đề xuất mức phạt đối với hành vi mua dâm từ 1 – 2 triệu đồng.

Bộ Công an đề xuất phạt tiền từ 5 – 10 triệu đồng đối với hành vi giúp sức, lôi kéo, xúi giục, ép buộc hoặc cưỡng bức người khác cùng mua dâm. Hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu số tiền, tài sản dùng để mua dâm đối với các hành vi vi phạm (Hiện Nghị định 167/2013/NĐ-CP chỉ quy định hành vi lôi kéo hoặc ép buộc người khác cùng mua dâm).

Ngoài ra, Bộ Công an đề xuất phạt tiền từ 300.000 – 500.000 đồng đối với hành vi bán dâm. Trong khi đó, hành vi này bị phạt từ 100.000 – 300.000 đồng theo quy định tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Dự thảo Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình do Bộ Công an chủ trì nếu được thông qua, sẽ thay thế Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Cũng theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP, trường hợp bán dâm cho 2 người trở lên cùng một lúc bị phạt từ 300.000 – 500.000 đồng. Còn theo Dự thảo lần 2 Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình  , Bộ Công an đề xuất mức phạt tiền là từ 1 – 2 triệu đồng. Hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu số tiền có được do bán dâm đối với hành vi bán dâm cho 2 người trở lên cùng một lúc. Trường hợp người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định nêu trên, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi Việt Nam.

Thanh niên