Mỹ điều tra việc Ban bầu cử của Trump sử dụng Nhà Trắng vào mục đích riêng

Văn phòng Công tố viên đặc biệt đã mở cuộc điều tra về việc Ban bầu cử của ông Trump sử dụng Nhà Trắng vào mục đích riêng, hạ nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ Hoa Kỳ, ông Bill Pascrell cho biết.

Trước đó, hạ nghị sĩ này đã gửi một công văn khẩn cấp đến văn phòng Công tố viên đặc biệt yêu cầu mở cuộc điều tra cấp liên bang về những vi phạm của chính quyền Tổng thống Trump đối với Đạo luật Hatch.

Trong phát biểu của mình ông Pascrell cho biết văn phòng đã đáp ứng yêu cầu của ông, thông báo rằng đơn vị đặc biệt đã bắt đầu điều tra để xác định xem Đạo luật Hatch có bị vi phạm hay không.

“Văn phòng Công tố viên đặc biệt nói với tôi hôm nay rằng họ đang điều tra việc Ban bầu cử của ông Trump sử dụng Nhà Trắng làm trụ sở trong ngày bầu cử và địa điểm tổ chức tiệc chiêu đãi, điều này vi phạm Đạo luật Hatch”, – hạ nghị sĩ viết trên Twitter.

Điều khoản gọi là Đạo luật Hatch năm 1939 cấm các quan chức đưa ra tuyên bố chính trị công khai.

Bài viết liên quan