Này Hàn Quốc, trả ngay người cho đoàn Quốc hội chúng tôi!

Đoàn Quốc hội chúng tôi sang thăm các ông bà, vì tình hữu nghị, vì ăn có mời làm có mướn, nỡ lòng nào các ông các bà để 9 người con ưu tú của chúng tôi lại bên đó?

Hay các ông các bà thấy 9 người ấy, vừa hồng vừa chuyên, vừa tài vừa đức, vừa trẻ vừa đẹp thì giữ lại làm tài nguyên cho Hàn Quốc thế hử?

Các vị có thôi ngay cái âm mưu diễn biến hoà bình thế không hả? Những người con ưu tú các vị giữ lại để nhân tài có đi mà không có về, rồi các vị đưa các ộp pa ộp ma sang đây làm mê mệt dân chúng chúng tôi, làm cho chúng khóc lên ngất xuống; các vị làm vậy coi được không?

Này Hàn Quốc, 9 con người chứ không phải ít đâu, là 9 cặp trai trốn vợ gái lộn chồng, mẹ bỏ con cha bỏ con đấy. Bao nhiêu khổ hạnh như thế, giữ 9 cái người kia lại làm cái gì hả giời?

9 người con của chúng tôi là 9 cái núi vàng, ăn bao nhiêu của ngon vật lạ, bao mồ hôi nước mắt của Việt Nam; bay trên hangf loạt dự án, lượn trên hàng loạt núi tiền để thành 9 cái hình hài ưu tú ấy, sao nỡ lòng giữ của chúng tôi?

Đã giữ rồi, thôi nếu những người con ấy không chịu về, hãy gửi tạm qua anh em Triều Tiên của chúng tôi nhé!

Đa tạ Hàn Quốc!

(Nguồn: FB Hoàng Nguyên Vũ)

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, không thể hiện quan điểm của Ban biên tập.

Bài viết liên quan