NGẠC NHIÊN CHƯA? Virus Vũ Hán lây lan theo đường đi “1 vành đai 1 con đường”

Cảnh tỉnh

So với đại dịch SARS năm 2003 thì dịch Viêm phổi Vũ Hán đáng sợ hơn rất nhiều, lây lan toàn thế giới. Nghiêm trọng và chết nhiều nhất vẫn là ở Trung Quốc. Giống như thảm họa đào thải sinh mệnh, con số chết thực tế lớn hơn rất nhiều so với con số thông báo chính thức. Với các quốc gia khác trên thế giới thì nhẹ hơn nhiều. Trời đang nghiêm khắc cảnh tỉnh các quốc gia về việc liên minh với Trung Quốc.

Không có gì đảm bảo rằng sau đại dịch này, Trung Quốc có lại “chứng nào tật nấy”, tiếp tục bưng bít thông tin, tiếp tục che dấu sự thật, vu oan giá họa cho nước khác và ca ngợi chính nó. Nếu các quốc gia trên thế giới không tỉnh ra mà vẫn tiếp tục làm ăn, qua lại với Trung Quốc thì có thể thảm họa sẽ xảy đến với mức độ nghiêm trọng ngang bằng với Trung Quốc.

Đối với riêng Trung Quốc, nếu lãnh đạo TQ không hối cải thì có thể rất nhiều thảm họa khác sẽ ập đến và còn đáng sợ hơn lần này. Trên khắp diện tích của Trung Quốc. Có thể là nạn đói do bão châu chấu, vỡ đập Tam Hiệp,…!

Ông Trời vẫn từ bi mà lưu lại cho con người trên thế giới nói chung và 1,4 tỉ dân Trung Quốc nói riêng thêm cơ hội!

Trời diệt Trung Quốc là thiên ý, là tất yếu, chỉ là sẽ có bao nhiêu người bị chết cùng với nó, vì nó mà chết! Chỉ có cách là tuyệt giao, bài xích nó và cầu nguyện thì mới có thể không chịu chung số phận khi Trời diệt nó!

Theo Bewater Hongkong