Nghỉ hè trước, tại sao không?

Dịch bệnh chưa đến hồi cao điểm để hạ nhiệt. So với 2 tuần trước, diễn biến phức tạp hơn rất nhiều lần, khi lượng người tử vong ngày càng tăng. Vì thế, tập trung đông người lúc này là nguy cơ lớn, không thể nào không lo lắng. Đưa trẻ đến trường, không khác gì vô tình tạo ra ổ dịch không ai ngờ được.

Bộ giáo dục cần xem xét cho hệ thống nhà trường cả nước nghỉ hè trước để thầy cô, gia đình, sinh viên, học sinh tiện sắp xếp, điều chỉnh cuộc sống trong 2 tháng tới.

Hết nghỉ hè, khi đó dịch đã cơ bản lắng xuống, đi học lại thì tất cả cùng yên tâm.

Đây là “thời điểm vàng” cần quyết định mạnh mẽ của Bộ Giáo Dục. Bộ không quyết định thì Thủ tướng cần quyết định.

Nếu có phương án tốt hơn để quyết định mà không quyết định, lại cho đi học mà nếu dẫn đến dịch lây lan rộng trong học sinh là có tội với thế hệ trẻ, không thể dung thứ.

Tình hình không cho phép, chỉ nghỉ từng tuần nữa vì như thế khó thu xếp cuộc sống.

Nếu các bạn đồng ý thì cứ chia sẻ và lên tiếng! Còn không cứ mạnh dạn đưa lý lẽ của mình để cùng tranh luận.”

Theo ý kiến Nguyễn Thiện.

P/S: Thật lòng không muốn bi quan, nhưng tôi thiết nghĩ không nên cho trẻ đến trường thời điểm này mọi người ạ!

FB Hoàng Nguyên Vũ