Người đầu tiên đưa Võ Hoàng Yên qua Mỹ chữa bệnh là ai?

Không ngờ nền y học Mỹ tân tiến nhất thế giới, mà lang băm Peter Đồng vẫn hành nghề 38 năm. Đến khi, không chữa khỏi cho ông Trần Đình Trường – chủ một khách sạn, Peter Đồng làm “cò” nói “Bệnh của ông họa hoằng chỉ có thần y chữa được thôi. Tôi xem clip thấy ông chữa bệnh như thần”.

Ông Trường đồng ý, Peter Đồng bay về VN bái sư, thỉnh qua Mỹ chữa ông Trường. Thầy Yên nói phải lo chi phí cho đoàn 12 người của thầy (trong đó có bệnh nhân mẫu để diễn), Peter Đồng nói hai ba người ông thì Trường lo được. Dealing bất thành!

Peter Đồng kể tiếp, sau đó ông gặp bệnh nhân bướu cổ khác rất nặng không chữa nổi, nên cho bệnh nhân số điện thoại thần y để tự liên lạc rước thần y qua Mỹ chữa trị cho nhiều người.
Peter Đồng xác nhận ông là người đầu tiên connect với thần y và xác nhận thần y dùng hai ngón trỏ và giữa bấm cục bướu nghe cái “bụp” trong vòng chưa đầy 1 phút, mà đến nay ông vẫn chưa học được cách bấm này.

Khi bị hỏi dồn, Peter Đồng ú ớ nói “tôi có hỏi 5 người bệnh quen nói có bớt, còn 95 người kia tui không biết”! Lang băm chỉ cần xác suất 5%!

Rõ ràng, Peter Đồng giống “thầy bói” môi giới “thầy pháp” chữa bệnh cho Lục Vân Tiên!
Bởi vậy, trong bài “AI BƠM XỊT LANG BĂM THÀNH THẦN Y?” tôi đã nhập đề lung khởi, bằng trích đoạn Lục Vân Tiên: Tiểu đồng đi hốt thuốc cho Lục Vân Tiên đang liệt giường. Thầy bốc thuốc xưng mình là thần y bệnh gì trị cũng hết, nên đòi mấy lạng bạc. Uống chục thang bệnh nặng thêm, tiểu đồng đi coi thầy bói, xưng chuyện gì cũng biết, đòi mấy lạng bạc, thầy xủ quẻ Lục Vân Tiện mạt vận, thọ đại tang, sợ qua không khỏi con trăng này. Tiểu đồng sụp lạy, thầy bói chỉ qua thầy pháp và bảo đảm vận nào thầy làm phép đều qua khỏi!

Tiểu đồng đi cầu thầy pháp, sau khi vét túi bạc chung thầy, nhưng thầy không chịu đi về nhà làm bùa phép cho Lục Vân Tiên. Thầy nói đi xa mắc công, bảo tiểu đồng nằm tại chỗ, thế vai Lục Vân Tiên để thầy làm phép! Tiểu đồng chưa tin, cụ Đỗ Chiểu tả: “Pháp rằng: “ta biết Kinh quyền – Đau Nam chữa Bắc mà thuyên mới tài”.

Hồi xưa chưa có mạng online và công nghệ phẫu thuật từ xa, cụ Đỗ Chiểu gọi cách chữa bệnh từ xa của thầy Pháp là “Đau Nam chữa Bắc” đúng là bậc thầy nhìn xa. 250 năm sau, nhờ youtube online, Peter Đồng tận bên Mỹ chỉ nhìn clip Hoàng Yên chữa bệnh ở VN, mà tin ngay là thần y, rước liền qua Mỹ.

“Yên rằng: Ta có Truyền thông – Giàn tuồng chữa bệnh mà không lấy tiền”.

Fb Mai Bá Kiếm 

Từ khóa: ,
Bài viết liên quan