Nguyên chủ tịch HĐQT SADECO Tề Trí Dũng bị oan?

Anh Tề Trí Dũng nhầm lẫn 1,7 tỷ tiền khen thưởng, thi đua của anh chị em cán bộ, anh Dũng ký giấy tự thưởng cho mình cùng các thành viên trong Hội Đồng Quản Trị.

SADECO của anh Dũng tổ chức đi học tập, công tác ở nước ngoài hết 4,6 tỷ(năm 2017), anh Dũng cũng có đi. Nguyên đoàn công tác được mấy móng thuộc SADECO còn lại là “khách” đâu đó. Chú công an chơi kì đem hết đoàn công tác học tập lên lấy lời khai. Đoàn sợ quá nói có học gì đâu, mình đi nghỉ dưỡng mà.

Có 4 khách trả lại chi phí chuyến đi, thiệt hại còn lại là 3,6 tỷ. Bốn khách đi chơi châu Âu hết 1 tỷ. Kinh dị chưa?

Nhưng khi làm việc với cơ quan điều tra, anh Dũng nói anh không biết gì ráo trọi, anh quanh co vòng vo tam quốc. Biểu hiện như oan quá là oan.

Anh Dũng cầm tiền tươi mà kêu không nhận trong khi giấy trắng mực đen rõ ràng. Bộ ai ép anh Dũng ký hả? Ai bắt anh Dũng cầm nguyên cục tiền mặt về nhà hả? Ai ép anh Dũng lên máy bay đi Châu Âu du lịch hả? Oan kiểu anh Dũng, nhiều người thích được oan lắm.

Thị Mầu phải gọi anh Dũng bằng Tổ Sư.

Từ khóa: ,
DMCA.com Protection Status
Bài viết liên quan