Nguyễn Đức Kiên đang lobby cho Trung Quốc thâu tóm dự án cao tốc Bắc Nam?

Liên quan đến dự án đấu thầu đường cao tốc Bắc Nam, theo ông Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cho biết: Ngay cả các nhà thầu hàng đầu của Cộng hòa Liên bang Đức cũng khó đáp ứng được các yêu cầu về xây dựng đường cao tốc như của Trung Quốc.

Ông nói: “ Rất nhiều chuyên gia Đức đều nói rằng, từ 8 năm nay nước Đức không có dự án đường sắt hay đường bộ cao tốc nào mới. Họ chỉ đại tu và sửa chữa. Chính vì thế, muốn doanh nghiệp Đức tham gia đấu thầu xây dựng dự án đường cao tốc Việt Nam nhưng lại đòi hỏi họ có kinh nghiệm xây mới đường cao tốc với quy mô tương đương trong 3 năm gần đây thì doanh nghiệp Đức không có khả năng. Với các tiêu chí như thế, chỉ doanh nghiệp Trung Quốc mới đáp ứng được”

Không biết những chuyên gia của Đức là chuyên gia nào nói? Trong năm 2018 và 2019, 2020 tại Cộng Hòa Liên Bang Đức đã và sẽ có 26 đường cao tốc mới mở (nhiều đường mới hoàn toàn). Cần nhắc cho ông Kiên biết là đường cao tốc ở CHLB Đức bắt đầu có từ năm 1921.

Vào ngày 28 tháng 3 năm 2017 tuyến đưòng sắt cao tốc mới nối liền thành phố Nürnberg với Berlin chiều dài 515 km đã đi vào hoạt động. Thế mà Ông Kiên dám tuyên bố CHLB Đức trong 8 năm qua Đức chưa có dự án đường sắt và đường cao tốc nào mới và cuối cùng kết luận, trên thế giới chỉ có Trung Quốc mới có đủ khả năng làm tốt cho dự án đường Cao tốc Bắc Nam.

Điều này đã làm cho nhiều người nghi ngờ có phải Trung Quốc đi đêm với ông Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Đức Kiên? Ông Kiên được nhà thầu Trung Quốc hối lộ để lobby trước và tìm cách không cho các quốc gia khác tham gia đấu thầu dự án cao tốc Bắc Nam?

Không thể một mình ông Kiên dám đứng ra vận động công khai cho Trung Quốc trong Quốc hội, mà có thể có một số các nhân vật khác đứng sau lưng sử dụng ông Kiên là lá bài để đo lường phản ứng của các đại biểu khác và dư luận.

ĐỪNG VÌ NHỮNG ĐỒNG TIỀN DƠ BẨN MÀ KHÔNG NGHĨ ĐẾN SỰ TỒN VONG CỦA TỔ QUỐC.