Nhà báo điều tra về Sun Group, từng nhận túi xách trị giá 3.500 USD

Có 1 chi tiết mà Nguyễn Thu Trang kể trong bài viết là đã nhận túi xách trị giá 3.500 USD (khoảng 75 triệu), sau mang về báo cáo cơ quan, lập biên bản.

Thoạt đầu, mình nghĩ việc nhận quà như vậy là sai vì hành vi đã hoàn thành.
Nhiều người bạn cũng lên tiếng thắc mắc về tính pháp lý của việc nhận quà này.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, khi rà kỹ quy định của pháp luật thì mình thấy Trang đã làm đúng. Quy định này ban hành đầu tháng 7/2019. Rất mới.

Theo quy định tại Điều 26, Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ (ban hành ngày 01/7/2019) thì:

“Người có chức vụ, quyền hạn khi nhận được quà tặng không đúng quy định thì phải từ chối; trường hợp không từ chối được thì phải báo cáo Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị mình hoặc Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp và nộp lại quà tặng để xử lý theo quy định tại Điều 27 của Nghị định này trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quà tặng.

Báo cáo được thể hiện bằng văn bản và có đầy đủ các nội dung: Họ, tên, chức vụ, cơ quan, địa chỉ của người tặng quà; loại và giá trị của quà tặng; thời gian, địa điểm và hoàn cảnh cụ thể khi nhận quà tặng; mối quan hệ với người tặng quà.

Khoản 2, Điều 27 Nghị định này quy định:

Đối với quà tặng bằng hiện vật, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận, bảo quản và xử lý như sau:

a) Xác định giá trị của quà tặng trên cơ sở giá của quà tặng do cơ quan, đơn vị, cá nhân tặng quà cung cấp (nếu có) hoặc giá trị của quà tặng tương tự được bán trên thị trường. Trong trường hợp không xác định được giá trị của quà tặng bằng hiện vật thì có thể đề nghị cơ quan có chức năng xác định giá;

b) Quyết định bán quà tặng và tổ chức công khai bán quà tặng theo quy định của pháp luật;

c) Nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu được sau khi trừ đi chi phí liên quan đến việc xử lý quà tặng trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bán quà tặng.

=> Chị em nào muốn mua lại túi Dior với giá rẻ thì sớm liên hệ với Báo Phụ nữ TP HCM.

(Nguồn: Trần Trọng An)

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, không thể hiện quan điểm của Ban biên tập.

Bài viết liên quan