Nhiều báo Việt Nam đang tự biến mình thành Tân Hoa Xã hay Hoàn Cầu Thời báo của Tàu?

Có người đã lên tiếng về việc nhiều tờ báo Việt Nam đang tự biến mình thành Tân Hoa Xã hay Hoàn Cầu Thời báo của Tàu. Tôi tìm hiểu thử thì thấy đúng có loại gọi giặc là cha thật!

Có những bài báo mà đọc lên chỉ gợi thấy người viết đang quỳ mọp xuống đất, cúi lạy Bắc phương, hô vang “Tập đại đế vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Có những tờ báo mà nguồn tiền đầu tư cho nó thông qua công ty truyền thông dẫu biến thiên hình ảnh bao nhiêu thì cũng không giấu được cái đuôi bành trướng.

Đến tàu của Trung Quốc đâm tàu cá Việt Nam họ cũng chỉ dám nói là “tàu của nước lạ”, không thì xóa bài ngay tắp lự. Còn những bài bưng bô thế này thì đăng và lưu lâu ngày.

Hôm trước đọc bài viết của Thanh niên bôi nhọ Pháp Luân Công, lại lấy toàn nguồn của Trung Cộng.
Còn tưởng báo Thanh niên là cơ quan ngôn luận của Cộng sản Trung Hoa không à!

Có những kẻ chỉ biết đến lợi ích của họ và gia đình, sẵn sàng tâng bốc kẻ thù của dân tộc VN…Tiếc thay, loại này giờ khá đông

Các ông lớn hay nói về thế lực thù địch thì nay thế lực ấy ngay trong khối thông tin mà các vị quản lý đấy! Và tồn tại lâu rồi nhưng chẳng thấy xử lý gì?

Chú thích: Hình ảnh không minh hoạ chụp từ báo Kiến Thức online.

Nguồn: FB Mai Quốc Ấn 

 

 

Bài viết liên quan