Những ca tử vong do virus Vũ Hán ở Việt Nam nói lên điều gì?

Tính đến nay (7/8/2020), Việt Nam đã ghi nhận 747 ca nhiễm virus Vũ Hán. Trong số này, có 10 ca tử vong (tức chừng 1% trên tổng số ca nhiễm). Rất khó nói được gì với 10 ca tử vong, nhưng có vài xu hướng có thể nói là tương đối rõ rệt như sau:

Thứ nhứt là tất cả 10 ca đều là cư dân Đà Nẵng (7 người) và Quảng Nam (3 người). Thật ra, Đà Nẵng và Quảng Nam hiện nay đứng đầu cả nước, với số ca nhiễm chiếm 37% trên tổng số.

Thứ hai là nữ có vẻ có nguy cơ tử vong cao hơn nam. Trong số 10 ca tử vong, 7 là nữ. Trong số 747 ca, có 388 (52%) là nam và 359 là nữ. Như vậy, nếu tính ‘thô’ thì tỉ lệ tử vong ở nữ giới là 1.9% và nam giới là 0.8%. Tuy nhiên, vì số ca quá ít, sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê.

Thứ ba là tuổi trung bình của 10 ca tử vong cao hơn tuổi trung bình ca nhiễm. Trước đây, một phân tích của chúng tôi cho thấy tuổi trung bình của bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán là 30 (trung vị) [1]. Còn dữ liệu này cho thấy tuổi trung bình lúc tử vong là 67 (trẻ nhứt là 53 và cao nhứt là 86).

Thứ tư là tất cả 10 bệnh nhân đều có những bệnh đi kèm. Tính trung bình số bệnh đi kèm là 3-4 bệnh, và những bệnh phổ biến nhứt là tim mạch (6 người), suy thận (6), và tiểu đường (5). Có 3 ca tử vong mắc bệnh ung thư.

Tóm lại, số liệu của 10 ca tử vong từ Quảng Nam và Đà Nẵng cho thấy đa số (70%) là người cao tuổi (65+) và có những bệnh mãn tính đi kèm rất phù hợp với những gì được mô tả trong y văn trước đây. Rất khó nói bệnh nhân chết vì nguyên nhân gì cụ thể, nhưng có thể nói rằng nhiễm virus Vũ Hán là một yếu tố làm tăng nguy cơ tử vong ở những bệnh nhân với bệnh mãn tính.

Nếu có điều gì rút ra từ những dữ liệu này thì đó là ở 3 nơi có dịch như Đà Nẵng, Hà Nội, Sài Gòn, những bệnh nhân cao tuổi với các bệnh như tiểu đường, tim mạch và suy thận cần phải có biện pháp để giảm tối đa nguy cơ bị nhiễm virus Vũ Hán.

PS: Dữ liệu về tử vong được thu thập từ báo chí, chủ yếu qua báo cáo của Thứ trưởng Bộ Y tế.

FB Nguyen Tuan