Có thật người bị phạt lỗi “lái xe có nồng độ cồn” có thể khiếu nại quyết định xử phạt hành chính?

Một cư dân mạng đăng đàn cho rằng “Những người bị phạt lỗi lái xe có nồng độ cồn từ ngày 01/01/2020 có thể khiếu nại quyết định xử phạt hành chính?”. Theo đó viện dẫn một số quy định pháp luật về thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật, cho rằng phải sau 45 ngày kể từ ngày ban hành luật mới được phép thi hành quyết định xử phạt. Thực chất, Nghị định 100 là trường hợp đặc biệt khi chỉ sau 2 ngày thông qua đã có hiệu lực.

Sau đây là toàn bộ nội dung được tài khoản chia sẻ:

Khoản 1, Điều 151 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 có quy định rõ về thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật. trong đó nêu rõ:

1. Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại văn bản đó nhưng không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước trung ương; không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; không sớm hơn 07 ngày kể từ ngày ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã.

2. Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn thì có thể có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành, đồng thời phải được đăng ngay trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan ban hành và phải được đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng; đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc Công báo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chậm nhất là sau 03 ngày kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành.

Rõ ràng khi đọc Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, ở các căn cứ để xây dựng nên NĐ này không nói gì đến việc lấy ý kiến của Thường vụ quốc hội về việc đồng ý cho triển khai ban hành trình tự rút gọn văn bản với NĐ số 100, đồng thời không hề có Nghị quyết nào của Quốc hội cho phép trình tự rít ngắn văn bản trên. Như vậy có thể thấy rõ NĐ số 100/2019/NĐ-CP là loại văn bản quy phạm pháp luật thông thường. Với loại văn bản quy phạm pháp luật thông thường thì Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại văn bản đó nhưng không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước trung ương.

Như vậy theo quy định tại Khoản1, Điều 151 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì NĐ-100 sẽ có hiệu lực ít nhất là 45 ngày kể từ ngày ký ( tức là ngày có hiệu lực của NĐ này là ngày 14/02/2020) vậy tại sao Bộ Công an lại vội vàng triển khai tiến hành phạt người có nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông kể từ ngày 01/01/0202, khi mà NĐ-100 vẫn chưa có hiệu lực thi hành?

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì văn bản ban hành phải đúng theo những quy định trong bộ luật này, nếu bất kỳ văn bản nào không tuẩn thủ theo quy định trong Luật BHVBQPPL thì văn bản đó sẽ không có giá trị, do đó việc dùng văn bản sai phạm về quy định của Luật BHQPVBPH sẽ dẫn đến sai lầm nghiêm trọng khác.

(hết trích)

Đúng là có chuyện văn bản luật cấp Trung ương được quy định có hiệu lực sau 45 ngày kể từ khi ký ban hành. Tuy nhiên, Nghị định 100 là trường hợp đặc biệt khi chỉ sau 2 ngày thông qua đã có hiệu lực.

Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (thay thế Nghị định 46/2016) được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngày 30/12/2019 và có hiệu lực chỉ sau 2 ngày (1/1/2020).

Các chuyên gia luật coi đây là trường hợp đặc biệt, bởi theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, thời gian có hiệu lực của văn bản là sau 45 ngày kể từ thời điểm thông qua hoặc ký ban hành.

Trường hợp văn bản pháp luật của chính quyền cấp tỉnh, thời hạn có hiệu lực không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Với cấp huyện, xã là tối thiểu 7 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Luật sư Diệp Năng Bình (Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật) cho rằng việc Nghị định 100/2019 có hiệu lực chỉ sau 2 ngày ký ban hành vẫn hoàn toàn phù hợp với pháp luật hiện hành.

Cụ thể, tại Khoản 2, Điều 151, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, quy định một số văn bản pháp luật được áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn để có hiệu lực ngay từ ngày thông qua hoặc ký ban hành.

Các văn bản được áp dụng trình tự rút gọn phải được đăng ngay trên cổng thông tin của cơ quan ban hành và phải được đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng, đăng công báo nước CHXHCN Việt Nam hoặc công báo tỉnh, TP trực thuộc Trung ương chậm nhất 3 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Theo Điều 146 luật này, trình tự, thủ tục rút gọn chỉ được áp dụng trong trường hợp khẩn cấp; trường hợp đột xuất trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; trường hợp cấp bách để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn theo quyết định của Quốc hội; trường hợp để ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của văn bản quy phạm pháp luật trong một thời hạn nhất định; trường hợp cần sửa đổi ngay cho phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành.

Luật sư Diệp Năng Bình đánh giá Nghị định 100/2019 phải ban hành sớm hơn thường lệ để phù hợp với Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia có hiệu lực từ ngày 1/1/2020.

Khoản 6, Điều 5 của Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia đã nghiêm cấm hành vi điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Để luật này được thực thi, Thông tư 100/2019 phải đồng thời có hiệu lực.

Từ khi trình tự rút gọn được áp dụng, đã có nhiều văn bản được xét hiệu lực ngay tại thời điểm ký ban hành. Ví dụ mới nhất là Nghị định 87/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng chống rửa tiền (ban hành và có hiệu lực cùng ngày 14/11/2019) hay Nghị định 72/2019/NĐ-CP hướng dẫn về quy hoạch xây dựng (ban hành và có hiệu lực cùng ngày 30/8/2019).

Theo Võ Văn Dũng / Zing