Nói như ĐB Lưu Bình Nhưỡng, chẳng nhẽ “lấy tài sản Nhà nước thế chấp cho Nhà nước”?

Về việc tung 12.000 tỷ VNĐ để “giải cứu” Vietnam Airlines. ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng phát biểu chỉ đúng ở chỗ: Vietnam Airlines khó khăn thì giải cứu, nhưng các hãng HK khác, như: Vietjet Air, Jetsatar Pacific cũng khó khăn như Vietnam Airlines thì Chính phủ cũng phải bố trí vốn cho vay với lãi suất cực thấp (chỉ cần đủ trang trải chi phí, không lãi).

Tuy nhiên, theo ý kiến của ông Lưu Bình Nhưỡng thì tui thấy có mấy bất cập, mâu thuẫn như vầy:

*CP không phải là một tổ chức tín dụng nên lấy tiền ở đâu mà cho các hãng HK vay? Do đó, CP chỉ có thể can thiệp đối với các ngân hàng thương mại để cho vay. Tất nhiên, NHTM cho DN vay thì phải theo lãi suất thỏa thuận (vì NHTM cũng là DN) chứ không thể vay với lãi suất theo ý chí của CP. Nếu CP hổ trợ lãi suất thì phần chêch lệch giữa NHTM-CP, CP phải bố trí NS chi trả. Nhưng, NS là tiền thuế của dân. Chẳng lẽ làm ăn có lãi thì DN hưởng, còn thua lỗ thì đè dân chịu thông qua việc đóng thuế?

*Vốn của Vietnam Airlines có 90% là của NN. Ông Lưu Bình Nhưỡng nói khi CP cho Vietnam Airlines vay thì Vietnam Airlines phải thế chấp tài sản (chủ yếu là máy bay) cho CP. Làm vậy khác gì “Đem tài sản của NN thế chấp cho…NN”?!

Trình độ của tui chỉ hiểu như vậy nên cũng chỉ nêu lên những bất cập và mâu thuẫn qua ý kiến của ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng. Thôi thì, CP có Tổ tư vấn kinh tế (với 14 vị có học hàm, học vị cao, do ông TS nguyễn Đức Kiên làm tổ trưởng) chẳng lẽ không tư vấn được gì cho CP về lĩnh vực này sao?

 

Bài viết liên quan