Nóng: Đình chỉ công tác nhiều cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị quản lý để điều tra về tham nhũng

Trong kỳ báo cáo phòng chống tham nhũng năm 2020, hơn 80 người đứng đầu bị kết luận “thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng”, 12 trường hợp bị xử lý hình sự.

Nội dung trên được đề cập trong Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2020 của Chính phủ. Báo cáo do Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái thừa ủy quyền Thủ tướng ký và báo cáo tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 14/9.

Theo ông Lê Minh Khái, với những nỗ lực không ngừng kể từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII, công tác PCTN năm 2020 có những bước tiến mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả rất quan trọng. Theo đó, tham nhũng được kiềm chế, từng bước ngăn chặn và có chiều hướng thuyên giảm. “Công tác PCTN không những không chững lại hay chùng xuống, mà tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh, khẳng định mạnh mẽ quyết tâm chống tham nhũng ‘không có vùng cấm, không có ngoại lệ’ của Đảng, Nhà nước”, Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái.

Nhiều cán bộ diện Bộ Chính trị quản lý bị đình chỉ công tác

Trong báo cáo năm nay, Thanh tra Chính phủ lần đầu đề cập nội dung áp dụng biện pháp tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí khác. Cụ thể, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết,  việc áp dụng biện pháp tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí khác: Các cấp, các ngành đều chú trọng triển khai thực hiện quy định của Luật PCTN về tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí khác đối với những trường hợp cần phải đình chỉnh theo đúng quy định của Luật PCTN và Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Nhiều trường hợp cán bộ đã được tạm đình chỉ kịp thời để phục vụ việc điều tra các vụ án, trong đó có cả cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, trong kỳ báo cáo, có 81 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng; đã xử lý kỷ luật 62 người (tăng 66,1% so với năm 2019); trong đó có 12 người bị xử lý hình sự khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Phòng chống tham nhũng  trong khu vực ngoài nhà nước

Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, trong kỳ báo cáo, số lượng doanh nghiệp, tổ chức ngoài nhà nước là 54.500 cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong đó, thành lập mới 16 hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện; có 19 công ty đại chúng được đăng ký; cấp phép thành lập 01 Ngân hàng thương mại. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã triển khai 49 Đoàn thanh tra, kiểm tra tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đại chúng…Qua thanh tra, kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính số tiền 25.560 triệu đồng, số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước 4.679 triệu đồng. Các bộ, ngành, địa phương cũng đã thực hiện thanh tra việc thực hiện pháp luật về PCTN theo quy định, đã phát hiện 2 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

Để công tác PCTN hiệu quả hơn nữa, năm 2021, Chính phủ chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực có nhiều nguy cơ và dư luận về tiêu cực, tham nhũng như các dự án đầu tư lớn; quản lý, sử dụng đất đai; cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước; việc mua bán, chuyển nhượng tài sản công; các dự án mua sắm lớn từ tài sản Nhà nước…

Cùng với đó, tăng cường thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ PCTN; giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; kiểm soát tài sản, thu nhập; giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ cho công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp.

Chính phủ cũng chỉ đạo xác minh, điều tra làm rõ hành vi tham nhũng, chiếm đoạt trong các vụ án, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, sai phạm về kinh tế; khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản; xử lý dứt điểm các vụ án đã khởi tố, điều tra.

CAND

DMCA.com Protection Status
Bài viết liên quan