Nóng lò cháy tới Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam: Thanh tra hoạt động cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ

Hôm nay (5/8), Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra công tác quản lý tài chính, tài sản, thực hiện các dự án đầu tư; tổ chức hợp tác nghiên cứu, đào tạo, liên kết đào tạo và cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ của Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.

Thanh tra hoạt động cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ của Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam
Trụ sở Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tại số 1 Liễu Giai (Ba Đình, Hà Nội).

Theo đó, thời kỳ thanh tra từ năm 2015 đến tháng 12/2019, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên. Thời hạn thanh tra 60 ngày làm việc thực tế (không kể ngày nghỉ, ngày lễ) kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Đoàn thanh tra gồm 10 thành viên do Phó Vụ trưởng Vụ III Thanh tra Chính phủ Nguyễn Hữu Nhường làm Trưởng đoàn. Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý thanh tra giúp Tổng Thanh tra Chính phủ giám sát hoạt động của Đoàn Thanh tra theo qui định về giám sát hoạt động của Đoàn Thanh tra.

Quyết định thanh tra đã được Phó Tổng thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm ký ban hành ngày 22/7/2020.

Trước đó, tháng 7/2017, Thanh tra Bộ Giáo dục& Đào tạo đã kết luận thanh tra việc đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại Học viện Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Kết luận thanh tra cho rằng, các văn bản, quy định về đào tạo của Học viện chưa cụ thể hóa đầy đủ các nội dung thẩm quyền của cơ sở đào tạo theo quy định. Việc xác định chỉ tiêu của Học viện, tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Học viện Khoa học xã hội còn nhiều sai phạm.

Pháp luật