Nước Mỹ – Nội chiến trong gang tấc

Còn 2 ngày nữa, 6/1/2021, nước Mỹ phơi bầy trước thế giới một thảm cảnh chia rẽ nhiều tầng và không loại trừ máu sẽ đổ, khởi đầu cho một cuộc nội chiến.

1. Chia rẽ ở tầng cao nhất là dân chúng bị kéo về hai phía và ai cũng thấy mình là công lý, chính trực; hai đảng Cộng hoà và Dân chủ vạch tội nhau và lôi kéo dân chúng; mỗi đảng đều có sự chia rẽ sâu sắc; đất nước không có ngọn cờ đoàn kết. Ngược lại với sự hàn gắn thì những người đã từng đứng đầu đất nước Clinton, Bush, Obama đều không còn đủ tư cách và họ cũng không muốn thế.

2. Các cuộc biểu tình của công chúng trước đây tự phát. Lần này, lần đầu tiên, ông Trump kêu gọi biểu tình ôn hòa. Nhưng ai cũng đoán ra, các toán biểu tình đã đăng ký xuống đường tổng hơn 10 triêụ người có ôn hòa không trong khi quân đội đứng ngoài cuộc và Đảng dân chủ sẽ dùng Antifa và BLM để phản biểu tình. Số lượng súng trong dân Mỹ nhiều hơn dân số.

3. Những thùng dầu dội vào ngọn lửa mâu thuẫn là từng ngày phía Tổng thống Trump công bố thêm những bằng chứng thuyết phục về một cuộc cử bị đánh cắp, một nền cộng hòa đang đến diệt vong, người dân trung thực bị lừa dối. Bên kia, Big Media bình luận khiêu khích, thóa mạ chứ không phải tin tức báo chí. Điều ấy xảy ra khi hai đảng muốn thế, Hiến pháp vô hiệu, Tối cao pháp viện bất tín, cơ chế nhà nước và Chính phủ chết lâm sàng. Đầm lầy và nước ngoài rất có nghệ thuật đổ dầu vào đám lửa đang chờ bùng lên.

4. Sự xung đột và đổ máu ban đầu sẽ là từ dân, không phải chỉ ở thủ đô mà rất nhiều bang. An ninh nội địa ngoài mặt thì của Tổng thống đương nhiệm nhưng trong lòng thì của đầm lầy sẽ không đủ khả năng dẹp loạn. Quân đội vẫn là một ẩn số.

5. Không loại trừ, Nhà trắng sẽ bị bao vây và có thảm kịch.

(Theo FB Nhà báo Trần Quang Vũ)

DMCA.com Protection Status
Bài viết liên quan