Ông Biden gửi lời tuyên chiến: Sẵn sàng đấu với Trump tại tòa

Trả lời New York Times, Jen O’Malley Dillon – quản lý chiến dịch của ông Joe Biden – tuyên bố: “Nếu tổng thống dám thực hiện lời đe dọa ra tòa để chặn kiểm phiếu hợp lệ, chúng tôi có đội ngũ pháp lý sẵn sàng triển khai chống lại âm mưu đó. Chúng tôi sẽ chiến thắng”.

Trước đó, Tổng thống Trump đã tuyên bố sẽ đưa cuộc bầu cử phân định chiến thắng tại Tòa án tối cao, đồng thời tập hợp đội ngũ luật sư hùng hậu, chuẩn bị cho tình huống cuối cùng.

Và trong thời điểm đó, tổng thống đã cố gắng đẩy nhanh việc bổ nhiệm Thẩm phán Amy Coney Barrett vào Tòa án Tối cao.

Ông Trump muốn bà Barrett nhận việc càng sớm càng tốt nếu như được Thượng viện bỏ phiếu xác nhận vào ngày 26/10. Tổng thống Mỹ nói điều quan trọng là phải có thẩm phán thứ chín để quyết định bất kỳ tranh chấp bầu cử nào.

– Trump liên tiếp thắng ở các bang chiến trường Florida, Ohio, Texas, trong khi Biden giành được Arizona. Các bang chiến trường quan trọng như Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Bắc Carolina hay Georgia đang tiếp tục kiểm phiếu.

– Trump thắng: Alabama, Kentucky, Tennessee, Oklahoma, Arkansas, Mississippi, Tây Virginia, Indiana, Missouri, Nam Carolina, Lousiana, Nam Dakota, Bắc Dakota, Wyoming, Nebraska, Kansas, Utah, Idaho, Florida, Ohio, Texas, Iowa

– Biden thắng: Illinois, New Jersey, Virginia, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Washington DC, Delaware, Vermont, New York, Colorado, New Hampshire, Oregon, Washington, California, Arizona, New Mexico, Hawaii, Minnesota, khu vực quốc hội số hai Nebraska

– Các bang chiến trường quan trọng: Georgia (16 phiếu), Bắc Carolina (15 phiếu), Pennsylvania (20 phiếu), Wisconsin (10 phiếu), Michigan (16 phiếu)

Từ khóa:
Bài viết liên quan