Ông lớn trong làng bất động sản phía Nam báo lỗ ròng khủng gần 500 tỉ đồng

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh vừa công bố ghi nhận con số lỗ ròng gần 500 tỉ đồng.

Tập đoàn Đất Xanh, ông lớn trong làng bất động sản phía Nam nhận khoản lỗ ròng lên đến 500 tỉ trong năm 2020. Ảnh: Quang Duy

Cụ thể, theo Báo cáo Tài chính hợp nhất quý 4/2020 được Tập đoàn Đất Xanh tự lập và công bố trước đó, thì doanh thu thuần quý 4 ở mức 1.000 tỉ đồng, chỉ bằng phân nửa cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí lãi vay tăng 49%, chi phí bán hàng tăng 36% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 39% kéo giảm lợi nhuận của doanh nghiệp.

Công ty ghi nhận lãi trước thuế gần 67 tỉ đồng trong quý 4, giảm trên 90% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, sau khi trừ đi các chi phí thuế, Đất Xanh báo lỗ ròng gần 44 tỉ đồng, qua đó nâng mức lỗ ròng lũy kế cả năm lên gần 432 tỉ đồng.

Tuy nhiên, theo Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2020 thì công ty báo lỗ ròng gần 496 tỉ đồng, lỗ hơn gần 64 tỉ đồng so với báo cáo tự lập. Theo lý giải của công ty, nguyên nhân dẫn đến chênh lệch lợi nhuận giữa hai báo cáo chủ yếu là do việc tăng các khoản lập dự phòng nợ phải thu từ một số đơn vị trong cùng hệ thống.

Chi phí dự phòng thuộc chi phí quản lý doanh nghiệp trong báo cáo kiểm toán ghi nhận gần 87 tỉ đồng trong khi ở báo cáo tự lập chỉ ghi nhận xấp xỉ 39 tỉ đồng.

Trong năm 2020, hàng tồn kho của Đất Xanh tăng từ gần 6.800 tỉ đồng lên xấp xỉ 10.300 tỉ đồng, chủ yếu là các bất động sản dở dang dài hạn. Tại thời điểm cuối năm, các dự án ghi nhận giá trị lớn nhất tại khoản mục hàng tồn kho (bất động sản dở dang) là dự án Gem Skype World với giá trị tồn kho là 3.550 tỉ đồng. Dự án Gem Riverside tồn kho 1.560 tỉ đồng và dự án Opal Boulevard là 1.200 tỉ đồng

Tập đoàn Đất Xanh tăng cường vay nợ trong năm vừa qua, đặc biệt là vào quý 4. Theo đó, vay nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng gần 96%, lên mức 2.070 tỉ đồng vào cuối 2020. Trước đó, vào cuối tháng 9.2020, nợ vay ngắn hạn là 1.270 tỉ đồng. Vay nợ thuê tài chính dài hạn tăng 16%, lên mức 3.880 tỉ đồng. Tổng chi phí lãi vay Công ty trả trong năm này gần 308 tỉ đồng, tăng gần 56% so 2019.

Dù vậy, trong năm qua, các khoản phải thu ngắn hạn của Đất Xanh cũng giảm đáng kể và Công ty đã thoái toàn bộ vốn khỏi Công ty cổ phần Đầu tư LDG. Tại thời điểm 31.12.2020, Đất Xanh nắm giữ lượng tiền, tiền gửi gần 1.990 tỉ đồng, tăng xấp xỉ 81% so với đầu năm.

Bài viết liên quan