Ông Phùng Xuân Nhạ và ông Triệu Tài Vinh không trúng cử Trung ương khóa XIII

Hai Ủy viên Trung ương khóa XII là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và Phó trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh được Trung ương khóa XII đề cử vào Trung ương khóa XIII nhưng không trúng cử.

Kết quả bầu cử Ban chấp hành Trung ương khóa XIII đã được công bố tối 30-1 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII).

Ban chấp hành Trung ương khóa XIII có 200 người, gồm 180 Ủy viên Trung ương chính thức và 20 Ủy viên Trung ương dự khuyết.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ tại Đại hội XIII – Ảnh: Văn Thế

Trong 180 Ủy viên Trung ương chính thức khóa mới, có 119 Ủy viên Trung ương khóa XII trúng cử Ban chấp hành Trung ương khóa XIII và 61 người lần đầu được bầu vào Ban chấp hành Trung ương.

Hai Ủy viên Trung ương khóa XII được giới thiệu tái cử vào Trung ương khóa XIII nhưng không trúng cử là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và Phó trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh.

Ông Phùng Xuân Nhạ sinh năm 1963, trình độ tiến sĩ Kinh tế. Ông lần đầu được bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa XI (tháng 1-2011), là Ủy viên Trung ương dự khuyết. Tại Đại hội XII của Đảng (tháng 1-2016), ông được bầu làm Ủy viên Trung ương chính thức. Từ 4-2016, ông là Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Triệu Tài Vinh sinh năm 1968, trình độ là tiến sĩ Nông nghiệp. Ông lần đầu được bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa XI (1-2011) và tái đắc cử Ban chấp hành Trung ương khóa XII (1-2016). Ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020; Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang (12/2015 – 6/2019). Từ tháng 6-2019 đến nay, ông làm Phó trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương. Ngày 10-1-2020, ông bị Bộ Chính trị thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách vì để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang.