Phó giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng bị kỷ luật vì không kê khai minh bạch… ‘tài sản riêng của vợ’

Ngoài phó giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng, nhiều cán bộ, lãnh đạo khác cũng bị kỷ luật bằng các hình thức khác nhau do liên quan đến việc kê khai tài sản thu nhập thiếu minh bạch.

Thanh tra tỉnh Quảng Bình vừa ban hành kết luận thanh tra về sự minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập đối với ông Nguyễn Ngọc Giàu – Phó Giám đốc Trung tâm du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng (PN-KB) thuộc Ban quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng.

Kỷ luật phó giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng vì kê khai tài sản thiếu minh bạch - Ảnh 1.
Trụ sở Ban Quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng

Theo kết luận, từ năm 2013 đến tháng 3-2016, ông Nguyễn Ngọc Giàu là Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp kiêm phụ trách kế toán Trung tâm Du lịch văn hóa và sinh thái Phong Nha – Kẻ Bàng (hiện là Trung tâm du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng) là đối tượng kê khai tài sản thu nhập do Giám đốc Trung tâm quản lý.

Theo kê khai tài sản thu nhập, từ năm 2013 đến 2018, ông Giàu kê khai đầy đủ tài sản chung của hai vợ chồng. Tuy nhiên, không kê khai tài sản riêng của vợ là bà Hoàng Thị Lệ.

Cụ thể, các bản khai tài sản từ năm 2014 đến 2017 và bản khai năm 2019, ông Giàu chưa kê khai 1 ôtô trị giá 708 triệu đồng phát sinh mua năm 2014, chủ sở hữu là bà Hoàng Thị Lệ.

Bản kê khai năm 2018 chưa kê khai 2 thửa đất phát sinh mua năm 2018 đứng tên bà Hoàng Thị Lệ đồng chủ sở hữu với 4 cá nhân khác tại thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch. Giá trị mỗi thửa đất 400 triệu đồng.

Về thu nhập, các bản kê khai từ năm 2013 đến 2018, ông Giàu kê khai đầy đủ thu nhập bản thân nhưng không kê khai thu nhập hàng năm của vợ. Việc này thực hiện không đúng quy định về phạm vi kê khai tài sản thu nhập quy định của Thanh tra Chính phủ.

Liên quan đến quá trình kê khai tài sản thu nhập của ông Nguyễn Ngọc Giàu và một số cán bộ cốt cán tại Trung tâm du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng, xác minh cho thấy việc triển khai thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, lưu trữ… các bản kê khai tài sản thu nhập chưa thực sự nghiêm túc, minh bạch. Trách nhiệm thuộc về bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp của Trung tâm du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng.

Còn bà Nguyễn Thị Loan, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính VQG Phong Nha – Kẻ Bàng với trách nhiệm phụ trách công tác kê khai tài sản thu nhập nhưng đã thiếu kiểm tra dẫn đến việc các bản khai nội dung kê khai chưa đầy đủ, thiếu chính xác. Trong đó có bản kê ngày 25-1-2019 của ông Nguyễn Ngọc Giàu bị tẩy xóa, sửa chữa tháng, năm nhưng vẫn tiếp nhận và lưu hồ sơ. Bà Loan thiếu đôn đốc nên thời gian tiếp nhận bản kê của năm 2018 chậm đến 15 tháng so với quy định; không mở sổ theo dõi giao, nhận bản khai.

Ban Quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã thành lập hội đồng kỷ luật và quyết định kỷ luật ông Nguyễn Ngọc Giàu bằng hình thức khiển trách; bà Nguyễn Thị Thúy Hằng bị kỷ luật cảnh cáo. Riêng bà Trần Thị Loan do đau ốm đang điều trị tại Bệnh viên Trung ương Huế nên chưa xem xét kỷ luật.

Ngoài ra, có nhiều trưởng, phó phòng, ban chuyên môn của Trung tâm du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng đều bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

DMCA.com Protection Status
Bài viết liên quan