“Quân sư át chủ” của Trump, đạo diễn đứng sau hậu trường, chỉ huy những trận đánh nhắm vào Trung Quốc

Steve Bannon là con bài ‘quân sư át chủ’ của Trump ông ấy chính là đạo diễn phía sau hậu trường, để chỉ huy cho những trận đánh vào Trung Quốc gần đây.

Steve Bannon là một người bạn và cũng là người cố vấn quân sự nồng cốt của Trump vào cuối năm 2016. Vào năm 2017 vì một vài vấn đề xích mích với con rể của Trump nên ông bị sa thải. Cho dầu bi sa thải ông vẫn còn là một cố vấn tin cẩn của Trump trong bóng tối mà ít ai biết đến.

Vào đầu năm 2017, Steve Bannon đưa ra nhiều điều cố vấn nhắm vào Trung Quốc khi đó tưởng trừng như rất tiêu cực. Nói vòng vo là ông muốn tiêu diệt Trung Cộng tận gốc rễ lẫn kinh tế và quân sự đã làm cho Trump không mấy hài lòng về kế sách này, vì khi đó trong Nhà Trắng cũng còn nhiều cố vấn không thích làm chuyện này vì Mỹ vẫn còn nhiều cốt lõi quyền lợi với TQ.

Nhưng gần đây sau vụ coronavirus đã làm Mỹ thức tỉnh về những âm mưu thâm độc, xấu xa của chính quyền Trung Quốc và là những gì Steve Bannon đã cố vấn đã dự đoán trước kia tới đúng, và nhanh hơn là đã dự đoán.
Ông Trump không ngần ngại đã bí mật mời ông ta trở lại làm việc và có luôn một văn phòng trong nhà trắng mà không có chính thức công khai.

Cuộc sum họp giữa Trump và Steve Bannon là một cơn ác mộng cho Trung Quốc. Gần đây Steve Bannon công khai với những lời nói rất tiêu cực. “Trung Quốc, họ Tập là một tên tội phạm, chúng ta phải chấp nhận sự thật cắt đứt hết liên hệ với Trung Quốc và chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến tranh quân sự.”

“Họ Tập và chính quyền TQ tàn ác xem mạng người dân của Trung Quốc không ra gì, thì họ xem mạng người dân trên thế giới như là không. Trung Quốc là mọi rợ và cần phải học lại làm còn người từ đầu”

Trước khi Trump cắt đứt WHO, Steve Bannon lên Ti Vi Đài Loan nói “chúng ta phải cắt đứt quan hệ với WHO dụng cụ làm lợi cho Trung Quốc ở Liên Hiệp Quốc không hơn không kém”. Ba ngày sau Trump đã lên ti vi loan báo cắt đứt liên hệ với WHO.

Steve Bannon còn nói “Đài Loan chính là cái gai trước mắt của Trung Quốc. Một nước Trung Quốc tự do khác đã đánh gục Tập Cận Bình nhiều lần trước quốc tế qua đường bang giao. Trung Quốc bất chấp sẽ đánh Đài Loan nay mai”

Ông còn tiếp câu này; “Nước Mỹ sẽ nối lại bang giao Đài Loan một gần đây”

Còn biển đông; “Chúng ta sẽ không cho phép Trung Quốc ngang nhiên muốn bắt nạt những nước xung quanh và không cho họ được quyền quân sự hoá”

Còn về thương mại; “Chúng ta phải quyết liệt đối mặt với họ trên lãnh vực kinh tế và đánh vào chúng mãnh liệt và đánh vào những cái gì chúng đau đớn nhất. Nhất là cúp hết ưu tiên cho Hồng Kông và Hồng Kông phải là khu tài chánh thế giới và nó sẽ không còn giúp gì cho TQ hùng mạnh”

Cầu cho Steve Bannon trở lại chính thức. Nếu ông ta thật sự trở lại, và chính sách Nhà Trắng đồng nhất quan điểm với Steve Bannon thì có lẽ sẽ là cơn ác mộng cho Trung Quốc nay mai.

Fb: Jacson Nguyen