Quân ủy TƯ yêu cầu mạnh tay kỷ luật 10 quân nhân với tinh thần “trị bệnh, cứu người”, không vùng cấm

Nhấn mạnh tinh thần không vùng cấm, “trị bệnh, cứu người”, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương vừa đề nghị kỷ luật 10 quân nhân QĐND Việt Nam. Trong đó, có 4 người bị đề nghị khai trừ ra khỏi hàng ngũ của Đảng.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương cũng bỏ phiếu đề nghị kỷ luật theo quy định trong Quân đội – giáng cấp bậc quân hàm một đồng chí, tước quân hàm sĩ quan một người, và tước danh hiệu quân nhân 8 cá nhân.

Ngày 16/3, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, thuộc Tổng cục Chính trị, cơ quan kiểm tra giám sát chuyên trách của Quân ủy Trung ương vừa tổ chức Kỳ họp thứ 18.

Kỳ họp này của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương do Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ trì với nhiều nội dung quan trọng.

Trong đó, đáng chú ý, theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương liên quan đến Kỳ họp thứ 18, các đại biểu đã bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật Đảng đối với 10 quân nhân do có vi phạm.

Tại kỳ họp ngày 16/3 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã nghe báo cáo kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật của Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương.

Thông cáo nêu rõ, các thành viên Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã “tập trung thảo luận, phân tích làm rõ và kết luận” những vi phạm của các cá nhân.

Đặc biệt, quá trình xem xét này bảo đảm yếu tố chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đúng quy định của Đảng, kỷ luật Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Kết quả làm việc cho thấy, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật của Đảng đối với 10 quân nhân.

Đáng chú ý, trong số 10 quân nhân bị đề nghị kỷ luật về Đảng này, có 4 người bị đề nghị khai trừ ra khỏi hàng ngũ Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Liên quan đến kỷ luật Quân đội, đề nghị giáng cấp bậc quân hàm một người, tước quân hàm sĩ quan một cá nhân, đồng thời có 8 người bị đề nghị tước danh hiệu quân nhân.

Kỷ luật quân nhân trên tinh thần “trị bệnh cứu người” Phát biểu tại Kỳ họp thứ 18, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao công tác tham mưu, chuẩn bị của Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương.

Đồng chí Lương Cường nhấn mạnh, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã “chủ động” trong quá trình kiểm tra, giám sát, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đề xuất các tập thể và cá nhân vi phạm kỷ luật.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhấn mạnh, việc xem xét kỷ luật đã thấu tình, đạt lý, đúng người, đúng lỗi vi phạm, không có vùng cấm trên tinh thần “trị bệnh, cứu người”.

Cùng với đó, quá trình xem xét kỷ luật luôn chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng, đặc biệt giữ nghiêm nguyên tắc, quy định.

Phát biểu tại Kỳ họp, Đại tướng Lương Cường yêu cầu trong thời gian tới, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật.

“Cần chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện, kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng các cấp khi có dấu hiệu vi phạm”, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh.

Đồng thời, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu giải quyết kịp thời, xử lý dứt điểm đơn, thư tố cáo, khiếu nại, góp phần giữ vững và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đồng thời, tăng cường đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.