Quỹ BHXH vỡ nát, buộc phải tăng tuổi nghỉ hưu để trì hoãn?

Cần phải nhấn mạnh quỹ BHXH là số tiền do các doanh nghiệp có trách nhiệm đóng góp cho người lao động, hay nói cách khác là được trích ra từ lương làm công của chính họ, không phải là từ tiền thuế do Nhà nước trợ cấp.

Người lao động đứng trước nguy cơ mất trắng tiền trợ cấp khi quỹ Bảo hiểm có nguy cơ tan vỡ. Đây là hệ quả trực tiếp từ việc sử dụng nguồn vốn từ thuế và đóng góp của người lao động để đầu tư thiếu minh bạch. Cho tới nay, Quỹ BHXH ở Việt Nam vẫn không công khai báo cáo tài chính hàng năm.

Theo một báo cáo thống kê Quỹ BHXH chi tổng cộng 435.129 tỷ đồng để đầu tư. Trong đó, cho ngân sách nhà nước vay 324.000 tỷ đồng, mua trái phiếu chính phủ 45.500 tỷ đồng, cho 5 ngân hàng thương mại nhà nước vay 59.629 tỷ đồng, đầu tư vào Thủy điện Lai Châu 6.000 tỷ đồng. Nhưng lại không một báo cáo nào của chính phủ và các cơ quan chức năng dám nói về sự thật cơ quan BHXH dùng tiền này đầu tư vào công ty Cho Thuê Tài Chính II, và đã mất trắng hơn 1,000 tỷ đồng!

Số tiền mà ngân sách nhà nước vay quỹ bảo hiểm đã được chuyển thành trái phiếu chính phủ, nghĩa là ngân sách ngoài tiền thuế của dân đóng góp còn được vay tiền thực của Quỹ BHXH, tức từ hàng triệu người đóng bảo hiểm này, nhưng đến khi trả lãi và nợ thì Bộ Tài Chính lại chỉ trả bằng “giấy lộn”.

Với việc bắt ông Lê Bạch Hồng, nguyên Thứ trưởng, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam bị bắt giam do liên quan vụ án xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Công ty ALCII. Việc người lao động không nhận được lương hưu không chỉ là lý thuyết mà sẽ xảy ra trong thực tế một vài năm tới khi VN chính thức vỡ nợ.

Bài viết liên quan