Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh: Định hướng phát triển không gian tương lai

Tại kỳ họp thứ 14 vừa qua, HĐND tỉnh khoá XII đã thông qua Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây được coi là công cụ quản lý giúp tỉnh Quảng Ninh phát triển bền vững trong tương lai và thu hút các nguồn lực đầu tư.

Với tiềm năng, lợi thế sẵn về tài nguyên thiên nhiên và vị trí địa chiến lược quan trọng, Quảng Ninh là tỉnh có nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển kinh tế toàn diện, hiện đại, có khả năng hội nhập quốc tế sâu rộng hơn. Tuy nhiên, hiện nay, tình hình phát triển hệ thống đô thị tỉnh đã bộc lộ một số tồn tại, nếu không được quy hoạch kịp thời sẽ gây lãng phí tài nguyên, kém bền vững về môi trường, ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ giai đoạn tới.

Vì vậy, việc lập Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh được tỉnh Quảng Ninh xác định là nhiệm vụ hết sức cần thiết và cấp bách. Theo đó, chủ trương của tỉnh là việc lập quy hoạch phải bám sát không gian phát triển “Một tâm, hai tuyến, đa chiều, hai mũi đột phá”; đặt tỉnh Quảng Ninh trong sự phát triển liên kết vùng ở cấp quốc gia và kết nối khu vực ở cấp quốc tế; gắn kết chặt chẽ và hài hòa giữa hệ thống đô thị Quảng Ninh với vùng và khu vực; thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế trên cơ sở khai thác tối đa các tiềm năng và lợi thế của tỉnh để thu hút đầu tư, phát huy nội lực phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững và đảm bảo vững chắc về quốc phòng – an ninh; thực hiện một trong 3 khâu đột phá chiến lược, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại…

Phát huy tiềm năng thế mạnh cảng biển, đẩy mạnh thu hút đầu tư, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo và lập quy hoạch bám sát đề cương nhiệm vụ quy hoạch đã được HĐND tỉnh thông qua. Sở Xây dựng và Công ty Nikken Sekkei Civil đã ký kết hợp đồng lập quy hoạch, thường xuyên cập nhật các chỉ đạo của Trung ương, bộ, ngành; bám sát quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, gắn với quy hoạch các vùng và địa phương lân cận. Cùng với đó, tổ chức 19 cuộc họp với 417 ý kiến tham gia của các cơ quan chuyên ngành Trung ương, chuyên gia đầu ngành về kiến trúc, xây dựng.

Tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh vừa qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Quảng Ninh đối với công tác quy hoạch nói chung và đối với bản Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh nói riêng. Đồng thời, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cũng đánh giá, Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đã có phương pháp tiếp cận khoa học, nghiên cứu nghiêm túc và công phu, nội dung phong phú, gắn kết giữa lý luận và thực tiễn để đưa ra một bản quy hoạch có sức sống. Theo Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng, quy hoạch sau khi được được phê duyệt, ban hành sẽ là một công cụ quản lý tốt đối với các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh Quảng Ninh, giúp cho tỉnh khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững.

Mô hình Khu kinh tế đặc biệt Vân Đồn

Đóng góp ý kiến tại tại phiên thảo luận kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh, các đại biểu đều đánh giá Quy hoạch xây dựng vùng là một đồ án quy hoạch có chất lượng cao, hướng tiếp cận mới, phù hợp với điều kiện thực tiễn, thể hiện được khát vọng về xu thế, mục tiêu phát triển tỉnh Quảng Ninh trong tương lai. Đại biểu Đỗ Vũ Chung cho rằng, quy hoạch đã quán triệt và phát huy tiềm năng thế mạnh, cơ hội nổi trội, mâu thuẫn thách thức của điều kiện kinh tế – xã hội của tỉnh. Quy hoạch được thông qua sẽ là cơ sở quan trọng để các cấp, các ngành, địa phương tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án một cách đồng bộ, thu hút đầu tư, góp phần tạo động lực cho phát triển cả vùng và miền Bắc; từng bước xây dựng hệ thống đô thị Quảng Ninh hiện đại, văn minh, có bước phát triển đột phá và bền vững trên nền tảng kinh tế trí thức, có khả năng cạnh tranh cao, có cơ sở hạ tầng đồng bộ, khai thác hiệu quả tài nguyên đất đai, địa hình cảnh quan của Quảng Ninh… Với sự nhất trí cao, các đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh được thông qua đã cụ thể hóa các mục tiêu trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Quảng Ninh để đưa ra định hướng phát triển không gian tỉnh Quảng Ninh. Đến năm 2030, Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch quốc tế, là một trong những đầu tàu kinh tế của miền Bắc và cả nước với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, hiện đại; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đảm bảo môi trường bền vững; xây dựng Quảng Ninh trở thành khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng – an ninh và phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đến năm 2050, Quảng Ninh trở thành vùng đô thị lớn mang tầm vóc quốc tế; là vùng động lực phát triển kinh tế quốc gia với định hướng phát triển du lịch – công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững; là vùng di sản văn hóa, lịch sử quốc tế, di sản và kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Quảng Ninh tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại

Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch gồm toàn bộ ranh giới hành chính tỉnh Quảng Ninh với tổng diện tích tự nhiên 6.102km2. Hướng phát triển không gian cho tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 sẽ gồm 1 vùng đô thị trung tâm, 4 tiểu vùng đô thị vệ tinh, 2 vành đai, 1 phân khu rừng và 1 phân khu biển đảo. Trong đó, vùng đô thị trung tâm của Quảng Ninh – vùng đô thị Hạ Long, bao gồm TP Hạ Long, TP Cẩm Phả và huyện Hoành Bồ. Đây sẽ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả tỉnh, gắn kết không gian Vịnh Hạ Long với Vịnh Bái Tử Long; là đầu mối giao thông quốc tế, quốc gia và khu vực; có thế mạnh khai thác than, nhiệt điện, xi măng, cảng biển và công nghiệp hỗ trợ cảng biển; là trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, du lịch biển. Các tiểu vùng bao gồm: Tiểu vùng các Khu kinh tế cửa khẩu với Trung Quốc; Tiểu vùng Khu Kinh tế Vân Đồn và huyện đảo Cô Tô; Tiểu vùng phía Tây với TP Uông Bí là trung tâm; Tiểu vùng phía Bắc với huyện Tiên Yên là trung tâm.

Hai vành đai phát triển bảo gồm vành đai phát triển công nghiệp – đô thị và vành đai cảnh quan, du lịch biển xuyên suốt từ Tây sang Đông. Phân khu rừng gồm khu vực rừng bảo tồn, rừng đặc dụng, rừng sản xuất, rừng đầu nguồn ở phía Bắc tỉnh Quảng Ninh, là các khu thiên nhiên có cảnh quan phong phú, nhiều khu du lịch văn hóa – lịch sử quan trọng. Phân khu biển có Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long, hệ thống các đảo và hải đảo với cảnh quan phong phú, hấp dẫn khách du lịch.

Về các chỉ tiêu dự báo phát triển vùng, đến năm 2030, tỉnh Quảng Ninh có GDP bình quân là 20.000USD, dân số 1,9 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa 77%, diện tích phát triển công nghiệp ưu tiên 9.000ha, diện tích đất đô thị mới khoảng trên 10.000ha.

Xây dựng hệ thống đô thị Quảng Ninh hiện đại, văn minh, có bước phát triển đột phá

Quy hoạch cũng đề cập danh mục các dự án, thứ tự ưu tiên và dự kiến cụ thể nguồn lực để thực hiện quy hoạch, gồm 4 dự án quy hoạch, kế hoạch, chương trình; 23 dự án hạ tầng giao thông; 16 dự án du lịch dịch vụ, thương mại; 7 dự án phát triển đô thị; 22 dự án công nghiệp, khai thác than, xi măng, nhiệt điện; 16 dự án hạ tầng xã hội, công trình công cộng, cấp nước môi trường, an ninh quốc phòng. Bên cạnh đó, quy hoạch đã đưa ra mô hình tổ chức quản lý và nhóm giải pháp thực hiện quy hoạch. Cụ thể như: đề xuất thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị cho TP Hạ Long, Khu hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn; phân định trách nhiệm Ban Quản lý Khu kinh tế với UBND các địa phương có các Khu kinh tế cửa khẩu; thành lập Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị các cấp; xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình trọng điểm; tăng cường công tác vận động xúc tiến đầu tư và thu hút nguồn vốn; chủ động chuẩn bị quỹ đất sạch, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư phục vụ cho thu hút đầu tư, phát triển các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn…

Có thể khẳng định, Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đã cụ thể hóa và định hướng những chiến lược quan trọng trong tiến trình phát triển của tỉnh; góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành đầu tàu của cực tăng trưởng kinh tế Bắc Bộ, là trung tâm du lịch – dịch vụ quốc tế, công nghiệp công nghệ cao tiên tiến, thân thiện với môi trường, trở thành vùng đô thị phát triển bền vững./.

Bài viết liên quan