Quyền lợi của dân ở đâu trong kết luận Thanh tra Khu đô thị Thủ Thiêm

Tối nay mình coi truyền hình. Vừa mở TV đã đến đoạn nói về các sai phạm của chính quyền. Đằng sau những con số sai phạm hàng ngàn tỷ là gì?

Mình nhớ lại những lần chính quyền Q2 ra quân giải phóng mặt bằng. Các lực lượng trật tự đô thị… trang bị đồ dùng như đang tham gia trận đánh “giải phóng đất nước” nhưng không phải. Đây là nhân danh chính quyền đi cư ớp đất của dân. Họ nói thu hồi nhưng không hề có quyết định cư ỡng ch ế, không có ranh quy hoạch. Rồi tấm bản đồ quy hoạch khu đô thị cũng “mất”. Phải “mất” thôi. Nếu không mất thì những cái mặt chuột sẽ sớm hiện nguyên hình.

Cả một khu tái định cư hơn 160ha cũng biến mất như chưa bao giờ có. Nó được hoá phép thành nhà ở thương mại từ bao giờ?

Bao gia đình nằm ngoài danh quy hoạch cũng bị cưỡ ng ch iếm. Bao gia đình bị đẩy khỏi nơi bao đời họ sinh sống. Để làm gì? Để lấy đất cho các nhóm lợi ích mà thôi.

Đầy tớ của dân lo cho dân đây sao? Sao đầy tớ lại đuổi chủ ra khỏi nhà, lăn lóc 20 năm nơi thủ đô để khiếu nại. Ai đã làm nên nông nỗi này? Chỉ có lũ cướp ngày. Lũ cướp mang danh chính quyền TP Sài Gòn mà thôi.

Dân sẽ được gì sau kết luận thanh tra? Chính phủ có trả lại đất đai nhà cửa ngoài danh quy hoạch cho họ không? Không một từ ngữ nào nói về nỗi oan khuất ngút trời của dân và cũng không một chữ nào về trách nhiệm của chính quyền TP về giải quyết các oan khuất đó như thế nào. Thực trạng của bản kết luận chỉ nói chính quyền thành phố có sai phạm nhưng không nói họ sai phạm với dân. Ở đây dân mới là cốt yếu nhất.

Còn chờ nhé dân ơi! Chỉ thay đổi “đầy tớ” này bằng “đầy tớ” khác mà thôi. Dân vẫn chẳng được gì. Ôi dân tôi. Thủ Thiêm-Lộc Hưng…chờ đến bao giờ.

Bài viết liên quan