Riêng chi đội kiểm ngư số 3 của Việt Nam đã là lực lượng chấp pháp… mạnh nhất Đông Nam Á

Có thể các bạn khó tin nhưng đó là sự thật: Riêng chi đội kiểm ngư số 3 của Việt Nam đã là lực lượng chấp pháp… mạnh nhất Đông Nam Á


Ít nhất là có 36 tàu trực thuộc chi đội với chiếc hiện đại nhất thuộc lớp KN-2011, một biến thể của lớp DN-2000 với khác biệt lớn là dùng mũi lưỡi rìu. Cùng với các tàu TK-1482C chủ lực có số lượng đông đảo và các tàu KN-750 có lượng giãn nước 750 tấn hiện đại do Việt Nam tự đóng mới trong nước.

Có thể nói chỉ với một chi đội kiểm ngư của Việt Nam đã vượt trội hơn hẳn so với hầu hết các lực lượng cảnh sát biển trong khu vực cả về số lượng lẫn chất lượng


Lực lượng kiểm ngư cùng với cảnh sát biển lớn mạnh xứng đáng là điểm tựa vững chứng cho ngư dân vươn khơi bám biển (và nhiều khi là bám cả biển giùm nước bạn)

Chứng tỏ ta lắm cá, đếm cá mà cần tới 36 tàu cho 1 chi đội.

Theo Vietnam People’s Navy