Rốt cuộc học sinh phải trở thành chuột bạch, trò hề cho nhóm kinh doanh giáo dục bỡn cợt đến bao giờ???

Theo GS Nguyễn Minh Thuyết, trong quá trình áp dụng sách, ban biên soạn sẽ lắng nghe các góp ý để điều chỉnh cho phù hợp với thực tế dạy học sinh.

Tuy nhiên, GS Thuyết cũng nhấn mạnh: “Tôi tin phụ huynh sẽ thấy hiệu quả của sách. Việc xem xét điều chỉnh là cần thiết nhưng cần lộ trình cụ thể không thể đẽo cày giữa đường, ai nói gì cũng nghe”.

Về sự lố bịch mà sách “lỗi” mà phụ huynh phản ứng mạnh trong mấy ngày qua, câu hỏi đặt ra là, tại sao thế hệ mầm non lại bị những người “già đầu” làm ngơ, coi rẻ, đầu độc bằng tri thức? Bộ Giáo dục ở đâu, kiểm duyệt thế nào để học sinh phải học những thứ cặn bã, hướng con trẻ đến mất văn hóa, lừa lọc, mánh khóe dù mới chỉ học lớp 1? Bộ trưởng Bộ Giáo dục đang làm gì, để lũ kinh doanh giáo dục muốn làm gì thì làm vậy?

Trẻ em là để yêu thương, để đào tạo và giáo dục thật tốt để trở thành tương lai, trụ cột của đất nước. Người làm giáo dục là đào tạo ra những con người giúp ích cho đất nước sau này, đóng góp mầm xanh cho xã hội. Giáo dục Việt Nam lại làm điều ngược lại, phản khoa học và dần bỏ đi cái định vị thiêng liêng của hai từ GIÁO DỤC!

Học sinh rốt cuộc phải trở thành chuột bạch, trò hề cho bọn kinh doanh giáo dục bỡn cợt đến bao giờ???

Bài viết liên quan