Sao có thể đi nhờ chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội dễ đến thế?

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký văn phòng quốc hội vừa mới lên tiếng với dư luận là 9 người bỏ trốn ở Hàn quốc là 9 người đi nhờ chuyên cơ của Chủ tịch quốc hội chứ không phải thuộc đoàn quốc hội.

Không biết ông Tổng thư ký đang nói chuyện với nhân dân hay nói với trẻ lên 3 nhỉ? Người dân bây giờ cũng trí thức lắm chứ không như ngày xưa.

Thiết nghĩ đã gọi là chuyên cơ phục vụ các vị lãnh đạo, thì về nguyên tắc, tất cả những người đi trên chuyên cơ ấy đều phải là những người có nhiệm vụ cùng với vị lãnh đạo đó, chứ không thể có người ngoài.

Các doanh nhân đi theo cũng là thuộc đoàn.

Và đã bước lên trên chiếc chuyên cơ ấy là phải có giấy có tờ.

Bởi vì việc nhập cảnh vào Hàn quốc trong chuyến bay ấy thì không thể là người không có nhiệm vụ gì trong đoàn.

Chỉ có một cách là các ông đã chấp nhận cho người bên ngoài vào trong đoàn với mục đích vụ lợi, và cho họ đứng các vị trí vô thưởng vô phạt trong đoàn, thì mới có thể nhập cảnh được.

Sau đó thì thỏa thuận là đến Hàn rồi thì tự đi đâu thì đi.

Có lẽ chẳng may trời bất dung gian, nên mới lòi đuôi vụ này.

Ông nói là đã yêu cầu Bộ công an điều tra, là ông nói phét. Bởi vì điều tra là phải bắt đầu từ chính các ông chứ không phải đi điều tra mấy người bỏ trốn. Nếu mà điều tra nghiêm túc, tôi nói thật không quá 3 ngày là ra hết. Vậy mà điều tra từ năm ngoái đến nay không có gì, chỉ đến khi báo chí Hàn làm ầm lên thì ông mới nói đã yêu cầu Bộ công an điều tra thì có mà ma quỷ nó tin các ông.

Các ông tha hóa lắm rồi.

(Nguồn: FB Trần Đình Thu)

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, không thể hiện quan điểm của Ban biên tập.

Bài viết liên quan