Sao phải phát sốt vì cụ Trọng?

Khiếp, nghe anh phó Ban Tuyên giáo gì đó nói về khả năng có người quá tuổi sẽ được ở lại Bộ Chính trị nhà sản theo diện đặc biệt mà ối anh “dân chủ” cả nội lẫn ngoại phát sốt, phát rét hết lên cho rằng thế là cụ Tổng sẽ ở lại tiếp tục làm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, rằng Cụ tham quyền cố vị, đam mê quyền lực???

Dào ôi, người ta nói có trường hợp quá tuổi nhưng có nói đích danh cụ Tổng đâu mà các anh cứ ngoằng vào Cụ để rồi xỉa xói cụ thế. Người ta đã xác định công khai sẽ có 10% quá tuổi cơ mà!

Mà nếu là cụ Trọng thì sao, sao phải rét. Phải chăng các anh sợ người như cụ Trọng lãnh đạo thì Việt Nam sẽ tiến mạnh, tiến nhanh, tiến vững chắc nên lo sợ chăng???

Tôi nói thật, nếu bác Trọng còn ít tuổi, còn đủ sức khỏe, thì chúng tôi cũng sẵn sàng đồng thuận mời bác ở lại để dẫn dắt và lèo lái đất nước. Người luôn vì dân vì nước như bác, tại sao không???

Còn nếu nói Cụ đam mê quyền lực, xin lỗi các anh, đam mê gì ở cái tuổi thất thập này nữa. Tiền bác không màng, danh lợi bác và gia đình bác không hưởng thì đam mê quyền lực gì?. Nếu không phải vì dân, vì nước thì bác đã rũ áo về quê vui vầy với con cháu lâu rồi!

Thế nên, các anh đừng quá phát sốt, phát rét với phát biểu chung chung của anh Phó ban kia làm gì ! Phỏng?

Theo FB Tin Đối Chứng